Glöd · Debatt

Replik: Jag är konsekvent i mitt stöd för folkrätten

Israels premiärminister Ben Gurion skriver under ett dokument där den nya israeliska staten utropas den 14 maj 1968.

Många länder, även västländer, bryter mot folkrätten, så varför är folkrättsbrott argumentet för att utestänga till exempel Ryssland och Iran från Nobelfesten? frågade sig Ingvar Flink i en debattartikel i oktober. Kristofer Åberg kallade det Putinvurm och antisemitism. Obegripligt, skriver Ingvar Flink i en replik.

DEBATT. Åberg anklagar mig för att vara en Putinvurmare. Hur han lyckats dra den slutsatsen av vad jag skrivit är obegripligt. Jag är helt på Åbergs sida vad gäller Ukraina. Stöd Ukraina med allt vi kan!!!

I broschyren Om krisen eller kriget kommer, som alla hushåll fick för några år sedan, klargörs att Sverige aldrig ska kapitulera inför hot mot vår självständighet. I den ursprungliga versionen, som kom cirka 1945, står samma sak. Det var försvarsmakten som krävde formuleringen.

Med utgångspunkt i denna broschyr om vår självständighet är jag konsekvent i mitt stöd för olika folks självständighet. Vi ska fokusera på demokrati, mänskliga rättigheter och solidaritet, men därmed även på folks rätt till självständighet som i fallen Ukraina, Palestina och Västsahara. Åberg är inte lika konsekvent, som inte inser att palestinierna inte vill kapitulera.

Israels armé, Haganah, fördrev 1947–1948 över 700 000 palestinier och tog deras land och byar. Ben Gurion var inte förvånad att palestinierna försökte göra motstånd: ”Vi har ju tagit deras land.” Åberg verkar dock vara väldigt förvånad.

Åberg tar, i brist på argument, fram antisemitismen, som genast vid kritik mot Israel används flitigt. Snart är det argumentet så slitet att det mist sin betydelse. Därför bör man vara mer försiktig och alltid i detalj motivera anklagelsen, som är allvarlig.

Åberg är oroad över att Hamas har som mål att utplåna Israel. Han är inte lika oroad över att Israel, alltsedan 1948, har som mål att utplåna Palestina. Israel fanns inte före 1948, däremot Palestina som brittiskt protektorat.

Det är alltså inte Palestina som ockuperar Israel, utan Israel som sedan 1948 utökar sin ockupation av Palestina. Det är märkligt att Åberg inte lagt märke till det under de 75 år som gått.

Åberg, om du vill ha fler argument, kolla min blogg Motvalls trots allt