Radar · Miljö

Så vill IVL och Sjöfartsverket minska undervattensbuller

Undervattensbuller påverkar djur negativt.

Undervattensbuller i haven är ett växande miljöproblem, enligt forskare. I en ny rapport från IVL Svenska miljöinstitutet och Sjöfartsverket presenteras nu förslag på hur undervattensbuller kan hanteras på nationell nivå.

Ökad sjöfart och att verksamheter, till exempel vindkraftverk, förläggs till havs, skapar fler ljudkällor i vattnet, vilket påverkar djuren som lever där negativt.

Enligt forskare leder fartygsbuller till flyktreaktioner och många arter får svårt att kommunicera. Det skriver IVL Svenska miljöinstitutet i ett pressmeddelande.

– Man vet en del om hur fartygs undervattensbuller skapas och sprids, men alldeles för lite om hur det påverkar miljön. Det mest överraskande för oss var ändå hur lite som är känt om hur man kan dämpa bullret med olika tekniska och operativa åtgärder. Det har helt enkelt inte funnits några ekonomiska eller regelmässiga drivkrafter för att ta fram sådana åtgärder, säger Torbjörn Johansson, projektledare på IVL.

I den nya rapporten Underwater noise from fairways presenteras sex sätt att utforma ekonomiska incitament som minskar undervattensbuller.

– Till skillnad från andra föroreningar minskar halterna i miljön och miljöpåverkan omedelbart när utsläppen minskar. Så när begränsningar har implementerats kommer vi omedelbart att se förbättringar i miljöstatusen i våra hav, säger Johansson.

Läs även:

Undervattensbuller växande problem för marint liv