Radar · Miljö

Ordstrid om EU:s nya miljölagstiftning – kan falla

Pär Holmgren (MP) och Hélen Fritzon vill se en restaureringsförordning, baserad på EU-kommissionens förslag.

Den lagstiftning som ska få Europas biologiska mångfald på rätt kurs debatterades i EU-parlamentet idag. In i det sista är det oklart om den kommer överleva morgondagens omröstning.
– Vi är lagstiftare, inte några politiska influencers, sa Sara Skyttedal (KD).
– För många i parlamentet handlar det om ett politisk maktspel, sa Pär Holmgren (MP).

Som Syre tidigare berättat stormar det rejält kring den EU-lagstiftning som är tänkt att leda till restaurerade ekosystem runt om i Europa. EU:s ministerråd kunde i juni enas om en kompromiss kring hur de vill se lagstiftningen ändrad utifrån EU-kommissionens förslag. Men i EU-parlamentet riskerar hela lagförslaget att falla när omröstningen äger rum under onsdagen. Tre utskott har röstat för ett förslag från den konservativa gruppen EPP som vill avvisa det. Men i parlamentet kan fortfarande enskilda ledamöter som avviker från partigruppslinjen fälla avgörandet.

– Klimatkrisen pågår och det är därför vi behöver restaureringslagen, sa Maria Spyraki från det grekiska kristdemokratiska partiet New demokratia och medlem av EPP, under debatten.

Splittrade partigrupper

Splittringen väntas också i den liberala gruppen Renew, vars linje är att stödja ett ändringsförslag till lagstiftningen. Något bland annat den svenska ledamoten Karin Karlsbro (L) meddelat att hon kommer att göra. Men flera ledamöter väntas också ge stöd till EPP:s förslag om att avvisa det, däribland Centerpartiets ledamot Emma Wiesner. Hon deltog inte i debatten under tisdagen – men fick en känga av Miljöpartiets ledamot Pär Holmgren, som beskrev EPP:s ställningstagande som ett politiskt maktspel och ett närmande till högerytterkanten.

– Precis samma sak som vi sett hemma i Sverige och i Finland, därför är jag förvånad över att så många i den liberala gruppen väljer sida med högerpartiet. Till exempel Centerpartiet som var både liberalt och grönt när jag växte upp, men som i alla fall den här veckan, verkar vara antingen eller, sa han.

”Det stämmer inte”

Men det var Jessica Polfjärd (M), som var först ut av de svenska ledamöterna under debatten. Hon försvarade sitt ställningstagande om att rösta för sin partigrupps linje och avvisa förslaget, som hon menade inte ”höll standarden”.

– Vi hittar inte på falska argument om att det är det här förslaget eller en ekologisk kollaps, det stämmer inte, sådana argument hjälper ingen, allra minst miljö och klimat. Vi vill stärka den biologisk mångfalden men vi behöver också mål som är realistiska och som faktiskt går att genomföra.

S och KD i duell

Näst på talarlisten var Hélene Fritzon (S), som å sin sida försvarade sitt ställningstagande om att rösta för lagstiftningen och de ändringsförslag den socialdemokratiska partigruppen S&D vill se.

– Vi arbetar hårt för en lagstiftning som både skyddar naturen och skyddar ett aktivt svenskt jord- och skogsbruk, istället väljer de högerkonservativa att lämna förhandlingarna. Då lämnar man också sitt ansvar för framtiden, sa hon med hänvisning till att den konservativa gruppen EPP i april lämnade förhandlingarna om att ta fram gemensamma ändringsförslag kring lagstiftningen, för att istället vilja avvisa den helt och hållet.

Sara Skyttedal (KD) begärde replik på Hélene Fritzons anförande.

– Vi är lagstiftare, inte några politiska influencers och det här förslaget skulle få förödande konsekvenser för det svenska hjärtlandet, jag tycker att svenska S borde bry sig mer om vad jordbrukare, skogsbrukare och landsortskommuner bryr sig om i det här fallet än politiska influencers, så som Greta Thunberg (som demonstrerade utanför parlamentet, reds anm).

Varpå Hélene Fritzon (S) svarade:

– Jag vill arbeta för svenska intressen i naturrestaureringslagen genom att vi förhandlar fram kompromisser, den viktigaste framgången är ju att vi ökar flexibiliteten i lagstiftningen, så vi kan se till medlemsstaternas olika intressen och olika behov i olika regioner, så skyddar vi också livskraftigt jord- och skogsbruk i alla medlemstater.

Läs mer:

Thunberg och traktorer i tät kamp om naturen

Så mycket skulle EU:s nya omtvistade miljölag kosta – och bidra med

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV