Zoom

7 skillnader mellan basinkomst och försörjningsstöd

Det är skillnad mellan basinkomst, även kallat medborgarlön, och socialtjänstens försörjningsstöd – det som tidigare kallades för socialbidrag.

Socialtjänstens försörjningsstöd ska hjälpa den som står helt utblottad. Därför behövs inte basinkomst, även kallat medborgarlön, anser vissa. Men det finns flera skillnader. Syre listar de sju viktigaste.

Basinkomst delas ut till varje enskild individ. Försörjnings­stödet å andra sidan beräknas utifrån de gemensamma inkomsterna i ett hushåll. Det betyder att den sambo som har en lön kan bli helt eller delvis skyldig att försörja sin partner som saknar inkomst, vilket kan påverka maktrelationen. Paret måste gå till socialtjänsten tillsammans för att söka försörjningsstöd och i många fall sätts pengarna in på kontot till den som anses vara familjeförsörjare.

2) Arbete lönar sig

Den som jobbar får behålla basinkomsten helt eller delvis, beroende på typ av basinkomstsystem. Det skiljer sig åt från försörjningsstödet, där ens lön dras av krona för krona från försörjnings­stödet. Det innebär att en bidragstagare som jobbar några timmar i veckan får inte mer pengar i fickan, eftersom hela lönen dras av från försörjningsstödet. Vissa personer som söker försörjningsstöd kvalar dock in för att få en så kallad jobbstimulans, som innebär att 25 procent av lönen efter skatt inte räknas in när socialtjänsten bedömer om personen har rätt till ekonomiskt bistånd. Men jobbstimulansen har kritiserats, bland annat för att vara extremt byråkratiskt och nå väldigt få. När Socialstyrelsen utvärderade reformen år 2016 var det bara 1,8 procent av biståndstagarna som kvalade in för att få jobbstimulansen.

3) Ingen redovisning av utgifter

En basinkomst går att använda till vad du vill. Det gäller inte försörjningsstödet. Den som beviljas försörjningsstöd blir ofta skyldig att visa upp kvitton, kontoutdrag och räkningar för att få pengarna. Om socialsekreteraren anser att pengarna använts till något hen anser är onödigt kan du nekas hela eller delar av försörjningsstödet nästa månad. Sätter någon in pengar på ditt konto, till exempel genom att swisha en gåva, dras summan av från försörjningsstödet.

4) Ingen eller mindre behovsprövning

Socialtjänsten ger bara försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd till den som bedöms ha behov av pengarna. Tjänar du över riksnormen för försörjnings­stöd har du inte rätt till pengarna, inte heller om du har en bil, ett fritidshus eller en bostadsrätt som du skulle kunna sälja. Det skiljer sig från basinkomst, där grundidén är att pengarna delas ut till alla, utan att någon kontrollerar om du har behov av pengarna. Är du rik kan du istället få betala tillbaka pengarna genom beskattning. En annan form av basinkomst, så kallad negativ inkomstskatt, är att pengarna bara betalas ut till dem med lägst inkomster, och sedan trappas av ju mer du tjänar. Men till skillnad från försörjningsstödet förlorar du inte lika mycket av basinkomsten som du tjänar, utan får be­hålla mer av pengarna.

5) Inga krav på att söka jobb

En basinkomst delas ut oavsett om du jobbar eller inte. Det skiljer sig från försörjningsstödet där grundregeln är att du måste stå till arbetsmarknadens förfogande. Det betyder att du behöver söka jobb eller delta i arbetsmarknadsinsatser. Söker du för få jobb, glömmer att lämna in din aktivitetsrapport eller om du inte närvarar på kommunens jobb­aktiviteter finns risk att du nekas ekonomiskt bistånd. Socialtjänsten kan dock ge undantag från att söka jobb om de ser att personen har för stora sociala eller psykiska problem.

6) Ingen kontakt med socialsekreterare

Basinkomsten delas ut per automatik, till skillnad från dagens försörjningsstöd som kräver att du lämnar in ansökningar till socialsekreterare. Många anser att det skulle vara skönare med basinkomst, men en del socialsekreterares är oroliga för att de skulle missa att få kontakt med folk som behöver även annat stöd i samhället.

7) Fler skulle få hjälp

Det finns många som lever fattigt i dag, men ändå inte får, eller tar hjälp, av socialtjänsten, enligt Rickard Ulmestig, professor i socialt arbete. Orsaken till att de inte söker ekonomiskt bistånd kan vara skam, att de inte kvalar in för att beviljas stödet eller har lust att sälja exempelvis sin bil eller sommarstuga. Med en basinkomst skulle även dessa få en mer dräglig levnadsnivå. Administrationen runt försörjningsstödet, som är väldigt omfattande, skulle också försvinna. Men hur en universell basinkomst skulle påverka samhället beror på hur den finansieras. Om pengarna till basinkomsten tas från nuvarande välfärd, som skola och omsorg, varnar forskare för att ett system med basinkomst skulle kunna försämra för de allra fattigaste, snarare än att förbättra.

Läs mer:

Vad är basinkomst eller medborgarlön? Här är grunderna

Så skulle basinkomst påverka välfärdsstaten

4 olika varianter av basinkomst i välfärdsstaten