Radar · Inrikes

Färre rehabiliterande insatser när Kriminalvården går på knäna

Kriminalvården har svårt att ge de intagna rehabiliterande insatser eftersom myndigheten lider av plats- och personalbrist.

Kriminalvårdens behandlingsprogram för de intagna har fått stå tillbaka när myndigheten har brist på personal och platser. Färre intagna nås i dag av rehabiliterande insatser, rapporterar Dagens arena.

Kriminalvården bedriver fler behandlingar än tidigare, men eftersom de intagna också har ökat i antal innebär det att en större andel går miste om den hjälp som de skulle behöva för att kunna återgå till ett vanligt liv utanför fängelsemurarna. Som det är i dag kommer det att vara svårt att hålla igång de återfallsförebyggande insatserna, skriver Dagens arena. 

Orsaken är den brist på platser och personal som myndigheten länge dragits med. Kriminalvården har tidigare varnat för att de reformer som regeringen i Tidöavtalet flaggat för kommer att påverka arbetet på landets anstalter. När straffen blir hårdare och längre, ökar antalet intagna.

Redan nu är läget ansträngt. En konsekvens av de bristande förutsättningarna kan bli att de intagna tvingas vara instängda under längre perioder och inte kunna ha sysselsättning under dagarna, samt även missa utbildningsinsatser som yrkesutbildning eller behandlingsprogram.

— Utan en meningsfull sysselsättning riskerar vi att se mer oroligheter och bråk. Detta skulle i sin tur även skapa en mer osäker arbetsmiljö för de anställda, säger Martin Lardén, chef vid Kriminalvårdens enhet för behandlingsprogram, till Dagens arena.

Läs mer:

Kriminalvården: Tidöavtalet kommer få massiv påverkan