Radar · Migration

Regeringen vill hålla personer i förvar längre

Migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M) och Ludvig Aspling (SD).

Regeringen vill ändra reglerna för vad som gäller när en person som till exempel har fått asylavslag sätts i förvar i väntan på utvisning. Fler kan komma att hamna i förvar och de kan få sitta där längre, upp till ett och ett halvt år.

Enligt migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M) behöver reglerna för förvar ses över.

– Uppdraget idag innebär en helhetsöversyn av reglerna, säger Stenergard på en pressträff tillsammans med Ludvig Aspling (SD) där de presenterar direktiv till en utredning om förvaren.

Utredaren ska undersöka om det behövs regler som gör det lättare för att kroppsvisitera personer eller visitera bostadsrum på förvaren.

– Det är befogenheter som Migrationsverket har efterfrågat länge, säger Stenergard.

Utredaren ska också ta sig an frågan om fler än idag av de personer som placeras i förvar verkligen hamnar där och inte som nu ofta får en plats på ett häkte eller anstalt. En ytterligare fråga är om avdelningar med hög säkerhet ska inrättas på förvaren.

Alternativ till plats på förvar ska utredas, till exempel fotboja eller beslut om att en person regelbundet måste anmäla sig hos myndigheterna.

Läs mer:

Regeringen och SD inrättar återvändandecenter