Radar · Basinkomst

Goda resultat när även barn får basinkomst i Uganda

Många av byborna i basinkomstprojektet har köpt mer mark för odling och ökat sin försörjning, visar en studie.

Ett mindre projekt, där även barnen får basinkomst i en by i Uganda, visar  positiva resultat, rapporterar en ny studie. Bland annat har byborna skaffat sig mer solpaneler och mer land att odla.

Sedan 2020 har Inclusion, en nederländsk välgörenhetsorganisation, drivit ett basinkomstprojekt i byn Welle i Nebbidistriktet i Uganda, tillsammans med ugandiska organisationen Afard.

I projektet får över 350 människor i byn en form av basinomst, i det här fallet 60000 ugandiska shilling, motsvarande cirka 150 kronor i månaden. Pengarna delas ut genom att använda en form av krediteter via mobiltelefoner, som delades ut innan projektet. De personer som var yngre än 16 år och själva inte kunde teckna abonnemang fick pengarna via andra familjemedlemmar.

Studien, Life-basic income project in Welle, Uganda: Midline Evaluation Report, är gjord av forskare från Universitetet i Groningen. Den visar flera  positiva resultat jämfört med hur byborna hade det innan försöket började, skriver basinkomstorganisationen Bien.

Barnen får basinkomst

Tanken är att byborna ska motta en basinkomst under sju år, vilket är ovanligt i pilotprojekt, som oftast har en testperiod om ett till två år. Den andra faktorn i projektet som sticker ut är att även barnen får samma summa som de vuxna. Beroende på hur många medlemmarna är, kan det bli relativt mycket pengar som delas ut till familjerna.

Ytterligare en unik aspekt för det ugandiska projektet är att en del, 10 procent, inte delas ut till individerna utan till byn som en helhet. Meningen är att byn tillsammans ska komma överens om vad de vill lägga pengarna på, skriver Bien. 

De positiva effekterna i det fallet var bland annat bättre tillgång till mat, rent vatten och fler barn som gick i skola, samt att den extrema fattigdomen minskade från 55 till 10 procent. 

Rapportförfattarna skriver att en oväntad effekt var en positiv inverkan på klimatet. Många i byn levde på att tillverka träkol, vilket leder till koldioxidutsläpp och avskogning, en verksamhet som minskade under projektet när byborna fick bättre ekonomi.

Det fanns positiva hälsoaspekter också. Deltagarna berättade för forskarna att de kände mindre stress i sin vardag och att de var mer optimistiska inför framtiden.

Fakta: Basinkomstprojektet i Welles i Uganda

Studien fann att den extrema fattigdomen sjönk från 55 procent till 10 procent.

Tillgången till mat, vatten och studier ökade i byn. Vattentillgången ökade tack vare en investering som byn gjorde gemensamt i bättre brunnar. 

Andelen barn som gick i grundskola ökade från 70 till 87 procent, samtidigt minskade frånvaron på grund av sjukdom.

60 procent av familjerna passade på att bygga nya och bättre hus. Många investerade i att köpa eller arrendera ny mark till att odla eller ha tamdjur.

Andelen familjer som ägde boskap ökade från 9 till 49 procent. 

Andelen hushåll med solpaneler ökade från 19 till 74 procent. 

Källa: Life-basic income project in Welle, Uganda: Midline Evaluation Report.

Läs mer om projektet på Inclusions hemsida.

Läs om hur FN:s människorättskontor i Uganda stänger:

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV