Glöd · Debatt

Replik: Vi stöder diplomatiska insatser för fred

Invånare i ett palestinskt flyktingläger undersöker förödelsen efter en attack av israelisk militär.

I en replik till två debattörer från Palestinagruppen i Hässleholm/Kristianstad undrar Kristofer Åberg bland annat varför Palestinagrupperna inte gör mer för en fredlig framtid i Mellanöstern. Yvonne Fredriksson och Kerstin Dahlberg svarar.

DEBATT. I en replik den 26 september riktar Kristofer Åberg åter kritik mot Palestinagrupperna, den här gången med anledning av vårt inlägg om FN-medlaren Folke Bernadotte, som mördades för 75 år sedan av den israeliska Sternligan, vars dåvarande ledare avancerade till posten som premiärminister i staten Israel, Yitzhak Shamir. Åberg titulerar sig ordförande för Socialdemokratiska Israelvänner, vars huvuduppgift tycks vara att attackera dem som står upp för en rättvis fred och krav på att Israel ska följa internationell rätt.

Palestinagrupperna är och förblir en partipolitiskt och religiöst obunden solidaritetsorganisation. Vi vill givetvis se ett slut på den ockupation som palestinierna tvingats leva under i decennium efter decennium, trots att ockupation per definition är en tillfällig åtgärd. Dessutom ska ockupationsmakten följa de regler som gäller för en ockupation. Där ingår bland annat ansvar för civilbefolkningens liv, hälsa, egendom och uppehälle.

I strid med otaliga FN-resolutioner fortsätter dock Israel att beslagta palestinsk mark och bygga ännu fler illegala bosättningar för sin egen befolkning på mark som ockuperas. Israel fortsätter att kränka palestiniers allra mest grundläggande mänskliga rättigheter. Över 200 palestinier har hittills i år dödats av den israeliska armén och bosättare. 2023 kan bli det värsta dödsåret sen 2005 då FN-registreringen inleddes.

Palestinagrupperna försvarar de mänskliga rättigheterna och anser att även palestinierna ska omfattas av dessa. Vi hoppas innerligt att Åberg också respekterar de lagar och regler som världssamfundet beslutat om ska gälla för alla människor, däribland israeler och palestinier.

Åberg blandar i sin replik korten vilt och menar bland annat att Palestinagrupperna inte borde kalla palestinier statslösa. Han känner uppenbarligen inte till att den palestinska befolkningen alltsedan 1948 har betraktats som statslös, att en stor del av palestinierna fortfarande lever i flyktingläger i sitt eget land eller i något av grannländerna eftersom Israel förvägrar dem deras rätt att återvända, samt att de även i Sverige – som erkänner Palestina som en stat – betraktas som de facto statslösa.

Beträffande Folke Bernadotte kan var och en ta till sig mera fakta i dokumentären Vita bussar och svarta makter  (SVT Play), i Göran Buréns bok Mordet på Folke Bernadotte och Ingmar Karlssons
Bruden är vacker men har redan en man.

Alla insatser för att med diplomatins verktyg mäkla fred anser vi oss ha all anledning att uppmärksamma.