Radar · Miljö

Danmark på väg att missa alla klimatmål

Ett kolkraftverk i danska Esbjerg bolmar ut koldioxid i atmosfären.

I en ny rapport riktar det danska klimatrådet skarp kritik mot politikens ansträngningar att nå de klimatmål som Folketinget spikat.
– Vi behöver mer handling nu, säger klimatrådets ordförande Peter Möllgard till den danska radion.

Enligt den årliga granskning som det danska klimatrådet släppte igår, är Danmark inte på kurs att nå något av de klimatmål som har spikats av EU eller det danska folketinget. Som Syre har rapporterat om tidigare, har landet ett av världen mest ambitiösa klimatmål till 2030, då utsläppen ska minska med 70 procent, jämfört med 1990. Men inte heller EU:s utsläppsmål om 55 procent mindre utsläpp till 2030 når Danmark, enligt klimatrådet.

– Danmark har varit tidigt ute med ambitiösa klimatmål för växthusutsläpp och det har gett intryck av att ligger långt före de flesta länder. Men realiteten är att EU:s klimatpolitik på flera områden går längre än de danska, står det i rapporten, skriver Dr.dk.

Lantbruket ett problembarn

Då det danska klimatmålet till 2030 handlar om hur mycket utsläpp som ska ha reducerats när målsnöret bryts, utgår EU:s mål också från hur mycket utsläpp som får ske fram till 2030. Bland områden som pekas ut som särkilt problematiska finns lantbruket och transporter.

– Framförallt lantbruket har vi stått och stampat på i några år, här är det viktigt att vi kommer igång, säger Peter Möllergard.

En politisk överenskommelse finns nu att införa en koldioxidavgift för lantbruket. Men avgiften har skjutits fram vid flera tillfällen och kan nu införas först 2024. Klimatrådet kritiserar också den danska klimatpolitiken för att förlita sig för mycket på tekniska lösningar, där tekniken ännu inte är fullt utvecklad, så som infångning och lagring av koldioxid.

– Det är nya teknologier, därför kan vi inte vara helt överbevisade om att vi kommer att kunna nå dess fulla potential, säger Peter Möllergard till den danska radion.

Känner det i hjärtat

Klimatminister Lars Aagard (M), erkänner att mer ska till för att nå målen.

– Jag känner mig helt säker på, för vi kommer att göra mera, att vi kommer i mål. Det känner jag i hjärtat, så det får man ta mitt ord på, säger han till radion.

Det är inte första gången som klimatrådet kritiserar de danska politikerna för att inte göra tillräckligt, utan den tredje. Samtidigt pågår en debatt i Danmark, om att skärpa klimatmålen. Redan idag finns en politisk överenskommelse om att flytta fram Danmarks långsiktiga mål om klimatneutralitet från 2050 till 2045. Men civilsamhället vill gå längre än så – och trycker på för att målen ska skärpas ytterligare. När Syre nyligen frågade Andreas Peter Norn från den gröna tankesmedjan Concito, om hur realistiskt mer ambitiösa mål är när den policy som krävs för att klara nuvarande mål ännu inte är på plats, svarade han:

– Klimatförändringarna kommer snabbare än vi trott, så i det ljuset måste alla göra mer. Danmark är ett av de rikaste länderna i Europa, så om inte vi – vem?

Det svenska klimatpolitiska rådet lämnar sin årliga granskning av klimatpolitiken den 29 mars.

Läs mer: Så gick Danmark om Sverige i klimatambition

Läs mer: Dansk klimatdiplomati på frammarsch: ”Lite fräckare”