Glöd · Ledare

Fjorton steg mot basinkomst

Basinkomst är en seglivad idé med några hundra år på nacken (exakt hur många år beror på definition). Runt om i världen är den efter pandemin kanske också hetare än någonsin. Samtidigt verkar idén helt död i Sverige och den har heller inte genomförts fullt ut någonstans i världen. Det närmaste är kanske Maricá i Brasilien, men invånarna ska igenom en ganska krånglig byråkrati för att få den, och sedan går den bara att använda lokalt  och inte i alla butiker. Där är utdelningen från Alaskas oljeintäkter till alla invånare mer generös, men det som delas ut där är inte i närheten av en nivå som går att leva på. Ingenstans hittar vi en fullt ut genomförd basinkomst som är permanent.

Så ska vi då ge upp idén? Nej, men om vi tänker oss det som en färdig reform som ska genomföras fullt ut genom ett politiskt beslut i Sverige så är det nog dags att inse att det kommer inte ske. Därför bör vi titta på vad som behöver ändra i dagens system för att komma närmare basinkomst. Vad vill vi uppnå och vad är det som står i vägen för det?

Vi må vara sämst i världen när det gäller att debattera basinkomst, men vi har samtidigt ett system som steg för steg skulle kunna ta oss dit. Det behövs ingen revolutionerande förändring över en natt utan det kan fungera utmärkt att justeras det system vi har. Så låt oss hålla den vackra visionen och diskussionen om basinkomst levande, samtidigt som vi med gammal hederlig reformpolitik omvandlar dagens system till något mer värdigt.

Här är 14 åtgärder som alla var och en för sig skulle förbättra dagens system och ta oss närmare basinkomst.

1. Avskaffa alla krav på motprestation i dagens trygghetssystem.

2. Låt dem som får försörjningsstöd behålla hälften av alla pengar de tjänar.

3. Gör försörjningssystemet individbaserat, så att inte någon blir ekonomiskt beroende av sin/a partner och så att systemet blir neutralt mellan olika levnadssätt.

4. Ta bort Försäkringskassans rätt att gå emot läkare och avslå sjukpenning.

5. Ta bort den bortre tidsgränsen i alla trygghetssystem.

6. Höj försörjningsstödet successivt till 60 procent av medianinkomsten.

7. Gör om studielånen till studiebidrag.

8. Dela ut elstöd och liknande lika till alla invånare utan koppling till konsumtion.

9. Ta ut en hög koldioxidskatt (och andra gröna skatter) och betala ut pengarna som kommer in lika till alla invånare i landet (alternativt till dem som tjänar under medianen). Öka skatterna och utbetalningarna varje år.

10. Ersätt jobbskatteavdragen med en höjning av grundavdraget till minst 120 000 kr per år. Det är inte rimligt att någon med mindre än 10 000 kr i månaden ska behöva betala inkomstskatt.

11. Ta bort den så kallade fattigdomsfällan i alla trygghetssystemen och låt alla som får en inkomst behålla minst 40 procent av den.

12. Slopa kraven på att man ska ha arbetat en längre tid för att kunna få ut a-kassa och sjukpenning.

13. Slå ihop trygghetssystemen och utbetalningarna från de gröna skatterna till ett system som omfattar alla.

14. Slå ihop trygghetssystemen med skattesystemet och låt dem som har lite få pengar utbetalade ur systemet och dem som tjänar mycket få betala in till systemet.

När vi kommit till steg 14 kan vi ta diskussionen om det nya systemet ska kallas medborgarlön, basinkomst eller något helt annat. Kommer vi inte hela vägen har vi i alla fall tagit steg mot ett mänskligare samhälle. Det är inte illa det heller.

Fria trygga individer.

Arbetslinjen

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV