Radar · Politik

Korankrisen: Regeringen tar sikte på gränskontroller och ordningsfrågan 

Statsminister Ulf Kristersson (M) och justitieminister Gunnar Strömmer (M) under en pressträff om det säkerhetspolitiska läget där de presenterade åtgärder för att skydda svenska medborgare.

Statsminister Ulf Kristersson har kritiserats för sin frånvaro under korankrisen. Under förmiddagen framträder han vid en presskonferens tillsammans med justitieminister Gunnar Strömmer, där regeringen åtgärdsarbete presenteras.

Med anledning det förvärrade säkerhetsläge och den diplomatiska kris som uppstått efter flera koranbränningar på svensk mark håller deltar statsminister Ulf Kristersson och justitieminister Gunnar Strömmer i en presskonferens på förmiddagen.

Statsministern har fått en hel del kritik för att ha hållit låg profil under krisen och dessutom valt att kommunicera företrädesvis via sociala medier.

Nu presenterar regeringen ett antal åtgärder som ska skydda svenska medborgare.

– Regeringen jobbar på mycket bred front. Det första är hela Nato-frågan. Överenskommelsen i Vilnius var helt avgörande för svensk långsiktig säkerhet, vi ser fram emot att slutföra den processen efter sommaren. Tobias Billström har haft väldigt mycket kontakt både med länder som är mycket snarlika Sverige, men också med olika muslimska länder med det viktiga budskapet till dem att vi står upp för svensk yttrandefrihet, att vi förväntar oss att de respekterar svenska ambassader och säkerheten vid svenska ambassader, men också förklarar skillnaden mellan budskap som enstaka individer sprider, inte minst om det är hatiska budskap, och vad den svenska staten står för, säger Ulf Kristersson. 

Se över tillståndsprövning

Vidare informerar han om att regeringen står i daglig kontakt med de svenska underrättelse- och säkerhetstjänsterna. 

– Så allvarlig tycker vi att situationen är.

Kristersson säger också att han har tät kontakt med den danska statsministern. 

– Vi gör en gemensam bedömning att det är en farlig situation för båda våra länder. Vi tittar på möjligheten att stärka säkerheten i både Danmark och Sverige. I Sverige överväger regeringen om en ändring av ordningslagen skulle vara lämplig och möjlig. Det handlar alltså inte om att inskränka yttrandefriheten utan i så fall bredda prövningen av tillstånd för allmänna sammankomster. Allt det här förutsätter naturligtvis noggranna överväganden, det är ingenting som görs i brådrasket. 

Ökat utrymme för polisen vid gränskontroller

Gunnar Strömmer säger att han inte ser det som aktuellt att, som föreslagits från vissa håll, ändra i lagen om hets mot folkgrupp. 

– Det skulle innebära väldigt långtgående och generella inskräningar i yttrandefriheten. Dessutom förutsätter det i praktiken grundlagsändringar. Det är bakgrunden till varför justitiedepartementet har tagit sikte på ordningsfrågan. 

Justitieministern redogör också för det nya uppdrag till polisen som regeringen avser besluta om på torsdag, och som handlar om att intensifiera arbetet med kontroller vid inre gräns. Redan i dag träder en lag i kraft som ger polisen utökade befogenheter vid kontroller, och det nya uppdraget går ut på att ytterligare stärka polisens arbete och bättre kunna förebygga hot. 

Ulf Kristersson får flera frågor om hur han ställer sig till Richard Jomshofs uttalande om islam som fått många att kräva hans avgång. Han svarar endast diplomatiskt att han inte tycker att någon ska uttrycka sig olämpligt eller oaktsamt, Jomshof medräknat, men att det inte är hans sak att avgöra vilka som sitter i riksdagens utskott. 

Presskonferens äger rum dagen efter ett möte som den islamiska samarbetsorganisationen OIC höll med 57 muslimska länder, och som landade i ett fördömande av Sverige och Danmark på grund av koranbränningarna. Medlemsstaterna uppmanades att överväga självständiga åtgärder mot de två nordiska länderna.

Men enligt professorn Said Mahmoudi innehåller resolutionen som OIC publicerat inte mycket nytt.

– Det betyder att det bara är tomma ord. Det säger saker som de vet inte kommer leda till något, säger han till TT.

Artikeln uppdateras. 

Läs mer: 

Krismöten och ny koranbränning

S kräver Jomshofs avgång efter Muhammed-tweet

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV