Radar · Politik

Regeringen: Kan bli kolsvart inne under mörkaste tiden

Ebba Busch, Ulf Kristersson och Johan Pehrson uppmanar alla att spara el för minska risken för att elen kopplas bort.

Svenska folket uppmanas att spara el genom att sänka värmen inomhus för att minska risken för bortkoppling från elnätet.

Alla i Sverige måste hjälpas åt att spara på elen för att få ned de höga energipriserna och minska risken för tillfälliga frånkopplingar från elnätet. Det är budskapet under statsminister Ulf Kristersson (M), energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) och arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L) gemensamma pressträff.

För att ge en uppdaterad lägesbild finns även Svenska kraftnäts generaldirektör Lotta Medelius-Bredhe och Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén på plats.

– Läget är relativt akut. Vi vill inte skapa panik men vi vill säga att det finns problem, säger Ulf Kristersson och fortsätter.

– Väldigt många svenskar har sparat el av kostnadsskäl. Nu vill vi be svenska folket att spara el för att minska risken för bortkopplingar.

Mindre kärnkraft i helgen

Elproduktionen är pressad just nu i och med att kallt väder gör att mer el förbrukas, svaga vindar trots vintern gör att vindkraftverken producerar mindre än beräknat och begränsad vattenkraftsproduktion i älvarna i norra Sverige.

Vad gäller kärnkraften står från och med i kväll två av sex kärnkraftsreaktorer stilla eftersom landets största kärnreaktor, Oskarshamn 3, kopplas bort för nio dagars reparationsarbete plus att en reaktor vid Ringhals går på halvfart i helgen.

Enligt Ebba Busch måste staten visa vägen hur vi minskar elförbrukningen.
 
– Enligt underlag från Svenska kraftnäs minskar risken för kontrollerad frånkoppling om vi kan minska elanvändning med två procent. Samma sak gäller om vi kan flytta elanvändning från morgon- och kvällstimmarna. Det motsvarar halverad användning av varmvatten eller sänkt inomhus med en grad.

Aftonbladet: Förstod jag det rätt att ni uppmanar svenska folket att sänka temperaturen med 1 grad?

– Var och en måste själva avgöra hur produktionen ser ut. Det är inte så att vi ska ha sjuka och sköra äldre med hög risk för infektion, att det är de som ska behöva frysa. Här måste man som enskild göra bedömningen: vad kan jag göra? Så att vi har el i alla delar av vårat land, säger Ebba Busch.

"Förnumstigt"

De tre ministrarna vill inte svara på vad de själva gör för att spara el.

– Jag tycker att det lätt blir förnumstigt när vi som förtroendevalda med ansvar för att ta Sverige genom den svåra situationen ska tala om för andra vad de ska göra. Jag tror att svenska folket själva vet vad man kan göra för att sänka temperaturen hemma, schemalägga tvättmaskinen eller annat. Det finns handfasta konkreta tips hos våra myndigheter, vänd er gärna till dem och deras hemsidor, säger Ebba Busch.

– Hjälps åt även om man har råd, säger Ulf Kristersson.

– Den som har ett fast pris bör fundera över solidaritetsåtgärder och vad man kan göra för att bidra. Prisbilden plågar svenska folket och företag. Det är också reell risk för nedsänkning. Under den mörkaste tiden kan det bli kolsvart inne också, säger Johan Pehrson.

Läs mer:

Regeringen KU-anmäls av S för fjärde gången

Kristersson: Fånga in koldioxid är framtiden

Elektrifieringen bromsas när regeringen lättar på gasen