Radar · Miljö

Varningen: ”Världen riskerar redan tipping points”

Enligt en ny analys i tidskriften Science riskerar vi att överskrida fem av 16 tipping points i klimatsystemet redan idag.

Samtidigt som valrörelsen går in i slutspurten kommer idag en stark klimatvarning i tidskriften Science. Redan vid dagens uppvärmning av planeten, riskerar fem trösklar i klimatsystemet att överskridas.
– Varje tiondels grad räknas, säger Johan Rockström, chef för Potsdaminstitutet och medförfattare till analysen i ett uttalande.

Den nya analys som publiceras i Science idag är ett resultat av att ett internationellt forskningslag granskat de studier som publicerats om klimatsystemets trösklar (tipping points) sedan begreppet definierades 2008. Med trösklar menar forskarna att gradvisa förändringar plötsligt kan få ett system att börja förändras irreversibelt – det vill säga utan återvändo. Ett exempel på trösklar i klimatsystemet är Amazonas regnskog, som kan förvandlas till savann, ett annat att permafrosten släpper abrupt. Om dessa trösklar överskrids kan det innebära att stora mängder koldioxid släpps ut, något som i sin tur gör det än svårare att begränsa uppvärmningen.

I analysen har antalet tipping points som forskarna räknar med ökat från nio till 16. Fem av dem kan visa sig ha utlösts eller bli utlösta redan vid dagens uppvärmning på runt 1,1 grader, så som att en betydande andel av Grönlands istäcke smälter eller att en massdöd av världens korallrev äger rum. Vid 1,5 graders uppvärmning, som är det bästa vi anses kunna sträva mot, ökar sannolikheten från att fem trösklar kan överskridas till att de sannolikt överskrids.

Att begränsa uppvärmningen till väl under två grader och sträva mot 1,5 grader, som Parisavtalet föreskriver, är därför ingen garanti för att undvika att trösklar överskrids, enligt forskarna.

– Världen riskerar redan tipping points. Medan temperaturen fortsätter att stiga, blir fler möjliga. Men sannolikheten att de överskrids kan reduceras genom att snabbt kapa utsläppen från och med nu, säger huvudförfattaren David Armstrong McKay från Stockholm resilience centre och University of Exeter i ett uttalande.

Även Johan Rockström, chef för Potsdaminstitutet och medförfattare till analysen, understryker behovet av snabba utsläppsminskningar för att minska risken att trösklar överskrids.

Kan utlösa en kedjereaktion

– Världen är på väg mot 2-3 grader av global uppvärmning. Det gör att jorden kan komma att passera flera farliga klimattrösklar katastrofala för människor runt om i världen. För att upprätthålla beboliga förhållanden på jorden, skydda människor från extremer och skapa förutsättningar för stabila samhällen, måste vi göra allt i vår makt för att hindra att vi överskrider trösklar. Varje tiondels grad räknas, säger han i ett uttalande.

Men av den klimatpolitik som presenterats inför det svenska valet 2022, finns få ljuspunkter. Det konstaterade nyligen en grupp forskare från Researchers’ desk, efter en granskning av sju partiers klimatlöften. Endast två partier, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, har en klimatpolitik som är i stort sätt i linje med vetenskapen, enligt granskningen.

– Världen går mot katastrof om de flesta riksdagspartier får bestämma, säger Kimberly Nicholas, docent vid Lunds universitets centrum för studier av uthållig samhällsutveckling, LUCSUS som är den forskare som tagit initiativ till rapporten.

– Vetenskapen är tydlig. De kommande fyra år är kritiska för våra chanser att nå Parisavtalets mål om att undvika klimatkatastrof.

Forskarna bakom analysen i Science varnar också för att det kan finnas växelverkan mellan trösklarna. Det skulle kunna utlösa en kedjereaktion och göra gränsen för när olika trösklar överskrids ännu lägre. Tidspannet för hur lång tid det tar efter en tröskel har överskridits till det att systemet har förändrats varierar för olika typer av trösklar – från årtionden till tusentals år.

Läs mer:

IPCC: Inga bevis för hothouse earth-teorin

När överskrids trösklarna?

Enligt den nya analysen i Science finns det en risk att 5 trösklar överskrids vid dagens uppvärmning på 1,1 till 1,2 grader. Men risken ökar markant redan vid 1,5 grader – som är det bästa vi kan hoppas på. Då anses det sannolikt att fyra trösklar överskrids. Det rör sig om massdöd bland korallrev, att det Västantarktiska istäcket och Grönlands is smälter och på sikt bidrar till en dramatisk havshöjning samt att permafrosten lossar abrupt – med stora utsläpp av växthusgaser som följd. Hamnar temperaturen på mellan 1,5 och 2 grader, då anses sex trösklar sannolikt överskridas – och ytterligare fyra trösklar kan överskridas.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV