Radar · Miljö

Tungt klimatbeslut för flyget: ”Kommer att bli dyrare”

Dyrare flygresor väntar när flyget inom Europa i ökande grad måste börja betala för sina klimatutsläpp.

Flyget i Europa har kunnat glida på gratis utsläppsrätter men tiden som frifräsare är utmätt. Från och med 2026 ska tilldelningen ha upphört, enligt en kompromiss inom EU.
– Det kommer dramatisk höja priset för att flyga i Europa, säger Europaparlamentarikern Jakop Dalunde (MP).

För att klara EU:s mål om att minska utsläppen med 55 procent till 2030, fattar politikerna nu flera beslut om att skärpa de styrmedel som ska föra kajutan mot mål.

Senast ut rör handeln med utsläppsrätter (Ets) för flyget.

– Flyget har varit en del av Ets sedan 2012 men det är inget som konsumenterna märkt av eftersom flyget fått 85 procent av utsläppsrätterna gratis, säger Jakop Dalunde (MP).

Men det ska det alltså nu bli ändring på. I veckan fattade EU-rådet och EU-parlamentet ett gemensamt beslut om hur styrmedlet ska förändras framöver för att rimma med klimatmålet till 2030.

– Nu försvinner den fria tilldelningen redan 2026, säger Jakop Dalunde.

Parlamentet hade efter en omröstning i somras velat gå längre – och slopat de fria utsläppsrätterna redan 2025. Men rådet där EU:s medlemsländer finns representerade höll tillbaka – och föreslog 2027. Men Jakop Dalunde är nöjd med den kompromiss som slogs i veckan.

– Vi tycker att det är ett stort steg framåt, säger han.

Han välkomnar också att det nya beslutet inkluderar andra utsläpp än koldioxid, så som kväveoxid och svaveldioxid. Något han menar i ett slag, kraftigt ökar styrmedlets ambition.

– Det tredubblar hur instrumentet fungerar i dagsläget.

”På väg att förlora ett årtionde”

När de fria utsläppsrätterna är borta från systemet räknar Jakop Dalunde med att det kommer innebära runt 500 kronor dyrare flygbiljetter för en medeldistansresa i Europa.

– Det kommer drastiskt höja priset, säger Jakop Dalunde.

En prishöjning som enligt Dalunde motiveras av det stora klimatavtryck som en flygresa står för.

– Då tycker vi att det är principiellt viktigt att den som orsakar problemet också är den som betalar för lösning av det. Intäkterna kommer inte att gå upp i rök, utan det är resurser som vi kommer kunna investera i att bygga ut järnvägen och stötta tågbolaget att få mer nattåg men också finansiera forskning och utveckling av verkligt hållbara flygbränslen.

Men varken Thailandresan eller resan över Atlanten påverkas i det här skedet av kompromissen i Bryssel. Något som väckt skarp kritik från den gröna tankesmedjan Transport and Environment.

– Vi är på väg att förlora ännu ett årtionde på grund av passivitet gentemot ICAO (internationella civilflygorganisationen), säger Transport and Environments talesperson Jo Dardanne, till tidningen Euractive.

”Omöjligt politiskt”

Parlamentet – till skillnad från rådet, hade velat se att alla flyg som avgår från Europa skulle ha inkluderas i beslutet. Men fick släppa det kravet. Ändå tror Jakop Dalunde att det bara är en tidsfråga innan också avgångar för långväga flyg utanför EU inkluderas i utsläppshandeln. I kompromissen finns ett villkor där effektiviteten i flygbranschens internationella kompensationsprogram Corsia, ska utvärderas. Bedöms det inte bidra till att nå nettonollutsläpp till 2050, ska komissionen lägga fram ett nytt förslag, som inte enbart omfattar flyg inom EU, utan också alla flyg som ankommer till eller avgår från EU. Kan man inte nå en överenskommelse kring det nya förslaget kommer allt flyg att inkluderas automatiskt vilket är en avgörande seger för EU-parlamentet, enligt Dalunde.

– Jag ser det som helt omöjligt rent politisk att Corsia som är konsensusbaserat och där länder som Saudiarabien och Qatar kan lägga veta, skulle kunna landa i att de instrumenten utvecklas som så att flyget blir nettonoll till 2050.

Läs mer: 

Läckt EU-rapport sågar flygets klimatavtal

Optimism efter bakläxan i EU-parlamentet

Sjöfarten ska inkluderas i utsläppshandeln