Radar · Politik

Läckt EU-rapport sågar flygets klimatavtal

En läckt rapport från EU-kommissionen dömer ut flygets klimatavtal Corsia, bland annat för att flygbolagen kan köpa sig klimatkompensation så billigt att de inte pressas att minska sina egna utsläpp.

Flygbranschens klimatavtal Corsia ska minska utsläppen. Men en läckt rapport från EU-kommissionen dömer ut systemet – som ändå kan komma att ersätta EU:s system för utsläppshandel.

Redan när den internationella luftfartsorganisationen Icao kom överens om Corsia 2018 var miljörörelsens dom hård. Enligt överenskommelsen skulle flygbolagen tvingas kompensera för utsläpp som överstiger 2020 års nivå. Sedan kom pandemin och utsläppen från flyget störtdök – då skrevs avtalet om med 2019 som basår för att lätta på kraven.

Nu sågas Corsia i en läckt rapport från EU-kommissionen. Rapporten är tänkt att användas som underlag inför kommissionens förslag på revidering av EU:s handel med utsläppsrätter som väntas till sommaren. Här konstateras bland annat att det kommer vara så billigt för flygbolagen att köpa sig klimatkompensation att det saknas incitament för att minska sina egna utsläpp.

I dag ingår flyget i EU:s handel med utsläppsrätter, men flygbolagen behöver endast betala för en liten del av utsläppen. Inom EU finns de som vill att Corsiasystemet på sikt ska ersätta EU:s utsläppshandel vad gäller flyget. Att den kritiska rapporten som är daterad till september 2020 inte publicerats utan nu istället läckt ut skulle kunna tyda på att EU-kommissionen vill hålla öppet för det alternativet. Det vore mycket olyckligt, anser Jakop Dalunde, Miljöpartiets EU-parlamentariker.

– Den här rapporten visar att Corisa är ett oerhört svagt instrument, säger han.

Rapporten pekar på att de utsläppsminskningar som kan ske på andra håll genom klimatkompensation i hög utsträckning är sådana som omfattas av nuvarande klimatmål och därför inte ger några nya klimatvinster.

Får utsläppsrätter gratis

Samtidigt har inte heller EU:s utsläppshandel ännu så länge haft någon större effekt på flygbranschen. I dag får flygbolagen 84 procent av utsläppsrätterna gratis. Inte heller betalar de för höghöjdseffekten, som är står för ungefär dubbelt så stor klimatpåverkan som de faktiska koldioxid utsläppen. När utsläppshandeln nu ska revideras vill Jakop Dalunde att flyget ska betala fullt ut för sin klimatpåverkan, vilket han bedömer skulle ge en prishöjning på runt 500 kronor för en medellång flygresa inom Europa.

– Det skulle skapa starka incitament, både för att gå över till höghastighetståg och nattåg och för flygbranschen att ställa om, säger han.

Jakop Dalunde menar att EU måste gå före istället för att förlita sig på globala avtal som är otillräckliga.

– Det är såklart bra med globala lösningar, men vi måste vara medvetna om att i globala avtal har varje enskilt land veto. Vi kan inte låta Saudiarabien eller Kina ha veto över politiken för att minska flygets klimatpåverkan, säger han.