Radar · Politik

Hovrätten: Fel att utesluta SD-politiker från facket

 Svea hovrätt slår fast att det var fel av Transportarbetarförbundet att utesluta en Mats Fredlund för att han var aktiv sverigedemokrat.

Transportarbetareförbundet gjorde fel när en medlem uteslöts för att han var sverigedemokrat, slår Svea hovrätt fast.

Lastbilschauffören Mats Fredlund sitter som ledamot för Sverigedemokraterna i kommunfullmäktige i Kiruna och valdes in vid valet 2018.

Transportarbetareförbundet lokala avdelning gjorde då en hemställan om uteslutning trots att Mats Fredlund inte hade några förtroendeuppdrag inom organisationen. Beslutet om uteslutning togs sedan av förbundsstyrelsen i början av 2019.

Att vara aktiv Sverigedemokrat var ”inte förenligt med förbundets stadgar som handlar om att verka för alla människors lika värde”, ansåg facket.

Mats Fredlund överklagade beslutet, krävde att uteslutningen skulle hävas samt skadestånd på 100 000 kronor.

I mars 2021 avgjordes tvisten i Stockholms tingsrätt till Mats Fredlunds fördel.

Stockholms tingsrätt skrev i domen att förbundet inte hade kunnat visa ”att Mats Fredlund gjort sig skyldig till något som enligt förbundets stadgar berättigat förbundet att utesluta honom”.

Domstolen avslog hans krav på skadestånd.

Transport överklagade domen med motiveringen att ”våra stadgar är tillräckligt tydliga för att kunna utesluta dem som aktivt inte arbetar för allas lika värde”.

Även Mats Fredlund överklagade men i hans fall gällde det att tingsrätten inte gav honom rätt till skadestånd.

Facket ska betala rättegångskostnaderna

I dag kom domen från Svea hovrätt som beslutade att fastställa tingsrättens dom.

Hovrätten har liksom tingsrätten funnit att förbundet inte visat att uteslutningsbeslutet haft stöd i förbundets stadgar.

– Hovrätten har vid en tolkning av förbundets stadgar funnit att beslutet om uteslutning inte haft stöd i stadgarna. Hovrätten har därför fastställt tingsrättens dom. Varken domstolsprövningen i sig eller tolkningen av förbundets stadgar har inneburit en begränsning av föreningsfriheten, säger hovrättsrådet Elisabet Brunlid, referent i målet i ett uttalande.

Även hovrätten avslår begäran om skadestånd, men Transportarbetareförbundet måste ersätta Mats Fredlund för hans rättegångskostnader med 222 949 kronor.

– Det var väntat. Hade det blivit något annat hade jag ropat diktatur, säger Mats Fredlund till SVT Nyheter.

Om domen överklagas till högsta domstolen är Mats Fredlund säker på att vinna även där.

– Om det svenska rättsväsendet fungerar som det ska vinner jag. Inget snack om saken.

Överväger att överklaga

Transportarbetareförbundet har ännu inte beslutat om de ska överklaga.

– Domen är beklaglig och vi kommer att analysera den närmare. Det är oroväckande att hovrätten anser att staten kan bestämma över vem som får vara med i en förening och att föreningens egna medlemmar inte får göra det, säger Lars Mikaelsson, Transports förbundssekreterare i ett pressmeddelande.

– Vår förbundsstyrelse beslutar om vi ska överklaga. Att vi överklagar är inte osannolikt med tanke på att målet handlar om våra medlemmars föreningsfrihet. Liknande fall har tagits upp i Europadomstolen och då har fackföreningens medlemmar fått rätt i att bestämma om reglerna kring medlemskap, fortsätter han.

Högsta domstolen har inte tagit upp liknande fall i modern tid.

Får inte vara fackligt aktiv

Flera LO-förbund tillåter inte aktiva sverigedemokrater att ha fackliga förtroendeuppdrag. Så sent som i fredags tog IF Metall beslut om att ändra sina stadgar så att man numera måste dela förbundets värderingar för att kunna få fackliga förtroendeuppdrag skriver Arbetet.

I januari tog IF Metall beslut om att en sverigedemokratisk kommunpolitiker i Luleå inte får ha kvar sitt fackliga uppdrag.

2019 tog Handels förbundsstyrelse beslut om att stänga av en kvinna från fackliga uppdrag som satt i kommunfullmäktige för Sverigedemokraterna .

Transport har hittills varit det enda fackförbund som utesluter partiaktiva sverigedemokrater, även när de saknar fackliga förtroendeuppdrag.

Läs mer:

Arbetsdomstolen avgör om bojkotten av ryska fartyg är laglig

Foodora och Transport skriver kollektivavtal: ”Omfattar inte alla”