Radar · Basinkomst

Så går det för basinkomstuppropet i EU

Nätverket UBI 4 all genomför utlottningar av basinkomst för att uppmärksamma det europeiska medborgarinitiativet.

EU-kommissionen måste diskutera basinkomst. Det anser initiativtagarna till ett medborgarinitiativ som försöker samla in 1 miljon namn för att få EU att införa basinkomst, även kallat medborgarlön. I sommar är slutdatumet, men än fattas många underskrifter. ”Vi tror ändå det finns en chans”, säger Helwig Fenner, basinkomstaktivist.

Just nu pågår en namninsamling för att få EU-kommissionen att diskutera basinkomst. Namninsamlingen är ett så kallat Europeiskt medborgarinitiativ, som kan få EU att ta upp frågor som befolkningen i medlemsländerna tycker är viktiga. 

För att uppmärksamma initiativet har en organisation lottat ut basinkomst och nyligen gick en spansk hälsoorganisation ut med att man stödjer uppropet. Men trots detta saknas många namnunderskrifter.

I hela EU behöver man få in 1 miljon underskrifter. Men än så länge – med mindre än 12 veckor kvar till slutdatumet för namninsamlingen – är det bara drygt 186 500 personer som har skrivit under. 

Förutom 1 miljon med underskrifter måste också minst sju länder nå upp till en viss tröskel. I skrivande stund är det bara Slovenien som har lyckats med det.

– Uppenbarligen är chansen liten att hinna få in 1 miljon giltiga signaturer senast 25 juni. Men andra europeiska medborgarinitiativ – som savebeesandfarmers och stopfinningeu – lyckades slutföra sina namninsamlingar, trots att det fattades flera 100 000 underskrifter precis innan slutdatumet. Vi tror det är möjligt för vår insamling också, säger Helwig Fenner, som är engagerad i uppropet och initiativtagare till UBI 4 all som genomför utlottningarna av basinkomst för att uppmärksamma namninsamlingen.

Helwig Fenner, basinkomstaktivist i UBI 4 all
Helwig Fenner, basinkomstaktivist i UBI 4 all

En anledning till att underskrifterna är så få tror han har att göra med att EU:s politik känns fjärran för de flesta medborgare. Dessutom är det inte många som känner till Europeiska medborgarinitiativ. En annan orsak är brist på donationer och transnationella nätverk mellan de olika organisationerna som vill införa basinkomst i Europa, menar Helwig Fenner.

– Vi är bara ett fåtal aktivister, helt övertygade om att basinkomst är rätt, men med bristande PR-kunskaper, lite tid och för lite pengar, säger han.

I Tyskland finns visserligen ett utbrett basinkomst-nätverk som är engagerad i insamlingen, men i Sverige är inte en enda person konstant aktiv i frågan. Dessutom saknas koordination mellan kampanjerna i de 27 länderna inom EU. 

– Några fokuserar på liveevenemang, andra på att få in sponsring, en del på sociala medier och vissa ringer sina grannar för en signatur, säger Helwig Fenner.

Namninsamlingen började redan i september 2020, och skulle egentligen bara ha pågått under ett år. Men medborgarinitiativet fick förlängas i och med coronapandemin, eftersom det var svårt att samla in namnunderskrifter samtidigt som samhället stängde ned i många europeiska länder.

Läs mer:

Hon vill att EU utreder basinkomst

Hon vann basinkomst i ett helt år – snart sker ny utlottning

5 skillnader mellan basinkomst och försörjningsstöd