Radar · Politik

2 av 3 positiva till svenskt medlemskap i Nato

Allt fler väljare är positivt inställda till ett svenskt medlemskap i Nato, enligt en ny partisympatiundersökning framtagen av SCB.

67,8 procent av väljarna är positiva till Natomedlemskap – en ökning jämfört med maj i år.

Statistikmyndigheten SCB:s presenterar i dag andra delen av partisympatiundersökning. Undersökningen gjordes i november och visar att 67,8 procent av de som deltog i undersökningen var mycket positiva eller ganska positiva till Natomedlemskap. Det är en ökning med 5,3 procentenheter jämfört med mätningen i maj.

– Jämfört med undersökningen i maj har andelen väljare som uppger att de är mycket positiva ökat. Andelen som svarar att de inte vet eller inte vill svara på frågan har samtidigt minskat. Dessa förändringar är statistiskt säkerställda, säger Leonora Uddhammar, statistiker på SCB i ett pressmeddelande.

Män mer positiva till Nato

I samband med partisympatiundersökningen i maj ställdes frågan om inställningen till Nato för första gången. I den andra mätningen i november uppger 28,9 procent att de är mycket positiva till ett svenskt medlemskap i Nato. I maj svarade 22,6 procent av väljarna att de var mycket positivt inställda till Nato.

I undersökningen från november var 13 procent ganska negativa till medlemskap, medan 8,9 procent var mycket negativa till det.

10,2 procent av de tillfrågade svarade att de inte visste eller inte ville svara.

Män är mer positivt inställda till att Sverige går med i Nato än kvinnor. 71,3 procent av männen svarar att de är ganska eller mycket positiva till ett medlemskap, vilket kan jämföras med 64,5 procent av kvinnorna.

De som varit med i undersökningen har svarat på fråganr: Är du positivt eller negativt inställd till ett svenskt medlemskap i Nato? I frågeställningen ingår inte ett ja eller nej till medlemskap. 

Läs mer:

Remissvar: Svenskt Natobeslut ”inte legitimt”

Kärnvapen och djurrätt bland höstens motioner

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV