Zoom

M-styrd kommun testar arbetstidsförkortning

”Du måste kunna välja att jobba heltid och känna att du har tid till återhämtning”, säger Theres Sahlström (M), ordförande i vård- och omsorgsnämnden i Skövde apropå på arbetstidsförkortningen som kommunen infört med inriktning på kvällar och helger.

I dag startar ett nytt projekt med förkortad arbetstid. Att en moderatstyrd kommun testar arbetstidsförkortning hör till ovanligheterna. 
– Vår ambition är att vara en attraktiv arbetsgivare, säger Theres Sahlström (M), ordförande i vård- och omsorgsnämnden i Skövde.

I dag drar Skövde kommun i gång ett projekt med arbetstidsförkortning för personal inom vård- och omsorg. Personal på fyra olika arbetsplatser, både inom hemtjänst och äldreboenden, kommer få testa att jobba ungefär 3-4 timmar mindre i veckan, ibland ännu färre. Totalt får 160 personer vara med i projektet.

– Det är jättespännande. Jag har haft funderingar på det här länge och jag är jätteglad att våra politiker är positivt inställda till projektet, säger Lena Persson, chefscontroller på kommunen, som är den som har tagit fram projektidén.

Enligt henne skiljer sig Skövdes projekt från andra försök med kortad arbetstid. I många andra försök har arbetstiden bara kortats rakt av men i Skövde är den förkortade arbetstiden kopplad till arbetspass på obekväma arbetstider, alltså kvällar och helger. En annan skillnad mot många andra kommuner är att det finns en heltidsnorm inom vård- och omsorg i Skövde.

– Vi har utgått från normalschemat i dag, som innebär heltid och jobb varannan helg och några kvällar i veckan. Då blir arbetstidsförkortningen tre, fyra timmar. Men om man väljer att lägga sin arbetstid på fler kvällar och helger kan man få mer arbetstidsförkortning, säger Lena Persson.

Förhoppningen är att det ska leda till minskad sjukfrånvaro när de anställda har mer tid till återhämtning. Dessutom är ett mål att minska antalet timanställda, så att de äldre får möta samma personal som de känner sedan tidigare.

Lena Persson, chefskontroller på kommunen, är hjärnan bakom projektet med arbetstidsförkortning i Skövde och har räknat på kostnaderna
Lena Persson, chefskontroller på kommunen, är hjärnan bakom projektet med arbetstidsförkortning i Skövde och har räknat på kostnaderna. Foto: Privat

– Det är en chansning i det. Många har testat sex timmars arbetsdag och det har blivit för dyrt. Men nu är förutsättningarna annorlunda i och med att det finns en tydlig koppling till kvällar och helger. Det ökar attraktionen i de passen och jag har lite förhoppning om att det ska ge en mer positiv effekt ekonomiskt, säger Lena Persson.

Så finansieras arbetstidsförkortningen

Ett exempel på där det har blivit dyrt är i Göteborg stad, som genomförde flera projekt år 2015. Personalen blev visserligen nöjdare och sjukskrivningarna minskade. Men kommunen behövde anställa mer personal, vilket blev dyrt för Göteborg, samtidigt som vinsten för de färre utbetalda sjukpenningdagarna och a-kassan tillföll staten. De vänsterpolitiker som genomförde reformen menar dock att arbetstidsförkortningen troligtvis ledde till samhällsekonomisk vinst på det stora hela.

Det finns också exempel på att arbetstidsförkortning har lett till effektiviseringar. Till exempel lyckades socialtjänsten i Vingåker utföra samma arbete men på kortare tid, samtidigt som arbetsmiljön förbättrades, vilket Syre skrivit om tidigare.

I Skövdes fall är tanken att de anställda inte ska jobba mer på kortare tid, utan kommunen hoppas istället att personer som i dag jobbar deltid ska gå upp i heltid. Om det inte räcker för att täcka upp behovet av personal på helger och kvällar ska fler anställas.

En stor del av finansieringen är pengar från staten. Detta eftersom kommunen har fått statsbidrag för att de har varit bra på att ”främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg”. Dessutom har kommunen fått ytterligare ett stort statsbidrag nu i dagarna.

Lena Persson räknar med att kommunens kostnad för arbetstidsförkortningen också minskar eftersom kommunen lär behöva ta in färre vikarier. Men att sjukfrånvaron skulle minska så mycket att kommunen går plus minus noll tror hon dock inte.

– Helt kostnadsneutralt tror jag aldrig det kan bli, men när projektet är klart kan vi lägga fram ett förslag med en prislapp till våra politiker som de får ta ställning till, säger Lena Persson.

Moderatstyrd kommun

De riksdagspartier som driver frågor om förkortad arbetstid är Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Men Skövde styrs av de forna allianspartierna, alltså M, KD, L och C. Störst makt har Moderaterna. Att en moderatstyrd kommun driver projekt med arbetstidsförkortning hör till ovanligheterna.

– Jag har varit väldigt skeptisk till att folk skulle bli friskare av att bara korta arbetstiden. Men här har inte arbetstidsförkortningen i sig varit fokus, utan vi har vänt på idén och skräddarsytt projektet efter verksamhetens behov av personal hela dygnet i en bättre balans med personalens behov av återhämtning, säger Theres Sahlström (M) ordförande i vård- och omsorgsnämnden i Skövde.

Kommunens mål är att ha en bra arbetsmiljö och att minska sjuktalen. Arbetstidsförkortningen kan ses som ett möjligt medel att uppnå det målet, menar Theres Sahlström.

– Vår ambition är att vara en attraktiv arbetsgivare, som säkerställer de anställdas arbetsmiljö och att ha en hög kompetensnivå. Då måste vi tänka i olika spår. Arbetstidsförkortning är ett spår, säger hon.

Hon tycker det ska bli intressant att se om projektet leder till minskade sjuktal eller inte.

– Vi är optimistiska till att det är en bra lösning, säger Theres Sahlström.

Olika typer av kortad arbetstid

Ryd hemtjänst är en av de fyra verksamheter som kommer delta i projektet i Skövde. Där är personalen jättepositiv till arbetstidsförkortningen, uppger Malin Hadzic, enhetschef.

– Vi hoppas att det ska ge ökad återhämtning. Vi är jättetaggade på detta och på att se vad det ska ge, säger hon.

Malin Hadzic, enhetschef på Ryd hemtjänst i Skövde, som ska testa arbetstidsförkortning
Malin Hadzic, enhetschef på Ryd hemtjänst i Skövde, som ska testa arbetstidsförkortning. Foto: Privat

Framför allt kommer arbetstidsförkortningen bestå av att de får kortare dagar, medan man i en av verksamheterna testar att istället samla ihop timmarna till en ledig dag. Detta för att sedan kunna utvärdera vilken typ av arbetstidsförkortning som ger bäst resultat.

– Det ska bli jättespännande att se, säger Malin Hadzic.

Projektet har finansiering i ett halvår. Men efter att Skövde fick veta att de beviljades ännu mer i statsbidrag hoppas Lena Persson att det ska kunna förlängas i åtminstone ett års tid. Beslut om detta tas i veckan.

Läs mer:
 
Framtidens arbetstid kan vara förkortad

Här finns arbetstidsförkortning i Sverige