Radar · Miljö

Naturföreningar lämnar samverkan om skogen i protest

Kalhygge utanför Sunne.

Uppföljningen av miljömålet Levande skogar riskerar att urholkas i Skogsstyrelsens samverkansprocess. Det menar Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden, WWF, som nu väljer att lämna processen.

Enligt Naturskyddsföreningen och WWF väger skogsbrukets synpunkter tyngst i Skogsstyrelsens samverkansprocess, rapporterar Natursidan.

”Vi kan inte se att det är meningsfullt för oss att stanna kvar och legitimera en process där våra synpunkter är mindre värda”, skriver företrädare för föreningarna i en debattartikel i Altinget.

De menar att processen resulterat i ”otydliga förslag med låg ambitionsnivå” som inte kommer vända den negativa utvecklingen för den biologiska mångfalden och som riskerar ge en missvisande bild av utvecklingen i miljön.

Nu föredrar föreningarna att lämna samverkansprocessen framför att ”bidra till att undergräva miljömålet Levande skogar”. Istället anser de att Skogsstyrelsen behöver arbeta för en ”uppföljning som är mätbar, relevant och objektiv”.

Läs mer:

Lagförslag som riksdagen vill stoppa kan bidra till att rädda skogen

Ny analys: Svenska skogar ligger pyrt till

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV