Radar · Mänskliga rättigheter

Rapport: Småskaliga bönder mördas i kampen för miljön

Klimataktivisten Anabela Lemos medverkar i rapporten ”Bonde med livet som insats” som kastar ljus över de hot och trakasserier som småskaliga bönder utsätts för när de försöker skydda mark och miljö.

Att försvara mark och miljö mot stora ekonomiska intressen kan få dödliga konsekvenser för småskaliga bönder. Det visar en ny rapport från We effect, som kräver att företag ska kunna hållas ansvariga för människorättskränkningar.

I samband med klimatförändringarna har trycket på mark- och naturresurser i världen ökat och för de småskaliga bönder som vägrar ge vika för stora ekonomiska intressen är situationen livshotande. Det visar rapporten ”Bonde med livet som insats” från den svenska biståndsorganisationen We effect.

I rapporten kartläggs hur bönder som hävdar sin rätt till mark och miljö och står upp mot exploatering av natur och människor utsätts för hot och våld.

Ibland blir utgången till och med dödlig. Varje vecka mördas fyra miljöförsvarare i världen, enligt rapporten. Urfolk och kvinnor är särskilt utsatta. Totalt fick 331 människorättsförsvarare sätta livet till under 2020, enligt den senast tillgängliga statistiken. Två av tre med anledning av att de försvarade mark och miljö. Trots det fortsätter många att kämpa. En av dem är årets Per Anger-pristagare Anabela Lemos som leder miljöorganisationen Justiça Ambiental.

– Vi kan inte förbli tysta när vi ser orättvisor, ser hur mänskliga rättigheter kränks eller hur vår miljö förstörs”, säger Anabela Lemos som medverkar i rapporten.

Pandemin har försvårat kampen

Rapporten visar också att pandemin har försvårat situationen ytterligare för We effects partnerorganisationer och dess medlemmar. Restriktioner, som förbud mot mötes- och yttrandefrihet, i kombination med ökad övervakning, har blivit ett verktyg för stater och makthavare att tysta oppositionella röster som försökt lyfta de problem som finns.

I Honduras och Filippinerna har man kunnat koppla mord på miljö- och människorättsförsvarare till multinationella företag, regeringar, rättsväsende och militär, uppger We effect.

– Morden på de som står upp för mänskliga rättigheter och försvarar vår miljö är en skam för världen. Vi måste göra allt för att skydda dem som skyddar vårt klimat och företag som exploaterar människor och miljö måste ställas inför rätta, säger Anna Tibblin, generalsekreterare på We effect, i ett pressmeddelande.

Nu kräver organisationen att EU skärper sina regler för att motverka företags exploatering av natur och människor. Det lagförslag som EU-kommissionen presenterat för att få bukt med problemet bör uppdateras, menar We effect som vill att det tydligare ska framgå i EU-direktivet att företag som inte vidtagit åtgärder ska kunna hållas ansvariga för människorättskränkningar i hela värdekedjan.

I rapporten uppmanas Sveriges regering att verka för att EU-direktivet förtydligas.

Du kan ta del av hela rapporten här: Bonde med livet som insats

Läs mer: Palmoljebolag kopplas till mutor och misshandel i ny granskning

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV