Radar · Politik

Valet och hbtqi – så agerar riksdagspartierna

RFSL:s valrapport redovisar hur riksdagspartierna ställt sig till hbtqi-frågor i omröstningar, samt vilka reformer de vill genomföra på området.

I RFSL:s valrapport som släpptes i dag, torsdag, bekänner riksdagspartierna färg i hbtqi-frågor. Vänsterpartiet och Miljöpartiet är mest hbtqi-vänliga, medan Sverigedemokraterna genomgående hamnar i botten.

RFSL presenterar i dag sin valrapport, som visar hur riksdagspartierna röstat i hbtqi-frågor under den senaste mandatperioden och vilka reformer partierna vill genomföra för att förbättra gruppens livsvillkor.

Rapporten bygger på två delar, där man i den första har undersökt hur partierna har röstat i riksdagen under de senaste fyra åren i frågor som har betydelse för hbtqi-personers rättigheter, medan den andra delen bygger på en enkät om olika hbtqi-frågor som skickats ut till 603 riksdagskandidater för de åtta riksdagspartierna. 279 kandidater (46,27 procent) besvarade enkäten.

Genomgången av omröstningarna i riksdagen, 23 stycken, visar att Vänsterpartiet är det parti som under mandatperioden mest konsekvent har röstat för förbättringar av hbtqi-personers livsvillkor, följt av Centerpartiet och Liberalerna. Miljöpartiet och Kristdemokraterna hamnar på en delad fjärdeplats, och följs av Moderaterna och Socialdemokraterna, innan det blir ett rejält hopp ned till Sverigedemokraterna.

KD mer positiva än väntat

Resultaten visar att det är lättare att driva hbtqi-frågor i riksdagen som oppositionsparti än som regeringsparti, skriver RFSL i rapporten. Man konstaterar också att Sverigedemokraterna bara röstade för förbättring av hbtqi-personers livsvillkor 5 av 23 gånger, vilket är betydligt färre gånger än alla andra partier.

Enligt RFSL visar genomgången också att Kristdemokraterna, som tidigare ofta röstat nej till reformer på området, under den senaste mandatperioden inte har varit mer negativt inställda vid omröstningar i hbtqi-frågor än de flesta övriga partier.

Rapportens andra del bygger på svaren på enkätfrågorna, som bland annat handlar om könsneutral föräldrabalk, införandet av ett tredje juridiskt kön och förbud för omvändelse. Här hamnar Miljöpartiet i topp, partiets riksdagskandidater vill sammantaget verka för hbtqi-reformerna till 92,75 procent. De följs av Vänsterpartiet med 83,21 procent, Centerpartiet med 82,95 procent och Liberalerna med 82,79 procent.

Procentsatsen i diagrammet visar i vilken utsträckning partiernas riksdagskandidater vill verka för hbtqi-reformer
Procentsatsen i diagrammet visar i vilken utsträckning partiernas riksdagskandidater vill verka för hbtqi-reformer. Grafik: RFSL 

Sverigedemokrater ovilliga att svara

SD hamnar, med 38,13 procent, i botten när det kommer till vilka reformer på området de vill verka för. Kristdemokraternas riksdagskandidater vill totalt verka för hbtqi-reformerna till 48,17 procent, medan Socialdemokraternas riksdagskandidater landar på 63,54 procent och Moderaternas på 64,25 procent.

Sverigedemokraterna har också lägst svarsfrekvens på enkäten, drygt 8 procent. Det kan jämföras med Liberalerna och Miljöpartiet, som har högst svarsfrekvens, 79 respektive 78 procent.

Jämfört med den liknande enkät som RFSL genomförde inför valet 2018 så gör inget av partierna sämre ifrån sig.

Läs mer: 

RFSL: Viktigare än någonsin att gå i paraden

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV