Radar · Miljö

Miljöorganisationerna: ”Regeringar måste agera”

Vi har de verktyg som krävs för att snabbt minska utsläppen, men den politiska handlingskraften saknas, uppger flera av de svenska miljöorganisationerna.

Under måndagen släppte FN:s klimatpanel IPCC en rapport med fokus på vilka verktyg som finns för att bromsa den globala uppvärmningen. Reaktionerna från miljöorganisationerna är tydliga: Verktygen finns, nu måste regeringarna agera.

Under måndagseftermiddagen levererade FN:s klimatpanel IPCC den tredje delen av sin sjätte utvärderingsrapport av klimatförändringarna. Rapporten fokuserar på hur världens regeringar kan gå tillväga i praktiken för att minska utsläppen och nå 1,5-gradersmålet. Innehållet är tydligt – ska vi ha en chans att nå Parisavtalets mål måste vi nå en peak i våra utsläpp senast 2025.

Verktygen för detta finns, men den politiska handlingskraften saknas, menar flera av de svenska miljöorganisationerna när de kommenterar IPCC:s rapport.

Det är dags att omvandla de lösningar som finns till verklighet genom att skydda våra skogar och använda den potential som finns i sol- och vindkraft, påpekar Kaisa Kosonen, klimatexpert på Greenpeace, som följt klimatförhandlingarna i över tio år.

– Medan våra ledare har hävdat att de gör sitt allra bästa på klimatområdet, har forskarna från IPCC precis bevisat att det inte stämmer. Investeringar måste genast flyttas från fossila bränslen, som både finansierar krig och eldar på klimatkrisen, till de lösningar som vetenskapen nu tydligt pekar ut, säger hon i en kommentar.

Även Naturskyddsföreningen pekar på bristande politiskt ledarskap, exempelvis klimatskadliga subventioner, som en bromskloss i klimatarbetet. Omställningen går för långsamt, uppger organisationen.

– Det är otroligt hoppfullt att de flesta klimatåtgärder som behövs redan finns tillgängliga. Nu måste de genomföras i stor skala och snabbt, och för det krävs politiska beslut som styr i rätt riktning. Vi anser att fossila bränslen ska förbjudas till 2030 och att klimatskadliga subventioner snarast ska avvecklas, säger Johanna Sandahl, ordförande för Naturskyddsföreningen, i ett pressmeddelande.

Resursstarka och högkonsumerande länder som Sverige bär ett stort ansvar för att minska de egna utsläppen och stötta låg- och lägre medelinkomstländer med klimatmål och finansiering, understryker Johanna Sandahl.

– Vi befinner oss i den här allvarliga krisen gemensamt, och måste tillsammans i solidaritet med världens utsatta arbeta oss ur den.

Ett effektivt steg i klimatarbetet är enligt Världsnaturfonden, WWF, att Sverige i likhet mer andra länder inför nationella utsläppsbudgetar för att skala upp takten i omställningen, istället för att enbart sätta mål för vilket år länderna ska nå nettonollutsläpp.

– Rapporten visar att lösningar finns i alla sektorer. En ekonomi med låga koldioxidutsläpp kan också skapa fler jobb totalt sett. Priset för exempelvis sol, vind och batterier har minskat med upp till 85 procent. Det är inte brist på lösningar, så omställningen behöver verkligen skalas upp och snabbas på. Inför valet driver vi kravet på en utsläppsbudget i Sverige. Att rädda klimatet handlar till stor del om politisk vilja, säger Gustaf Lind, generalsekreterare på WWF, i ett pressmeddelande.

Läs mer: Ny klimatvarning från IPCC: ”Det är nu eller aldrig”