Radar · Integritet

Sprututbyte ska bli mer tillgängligt

Regeringen föreslås en lagändring som ska tillåta brukare att besöka en sprututbytesverksamhet även om denne inte är bosatt i regionen.

Regeringen har lagt ett förslag som går ut på att personer får delta i sprututbytesverksamhet även om man inte är bosatt i den aktuella regionen. Men från Brukarföreningen Stockholm vill man se mer genomgripande förändringar. 

I dag finns 26 sprututbytesverksamheter i 17 regioner i landet. Samtidigt gäller den så kallade bosättningsprincipen, som innebär att endast personer som anses bosatta i en region får delta i verksamhet som rör utbyte av sprutor och kanyler.

Nu föreslår regeringen i en lagrådsremiss att bosättningsprincipen tas bort.

– Sprututbyte är viktigt för att minska risken för smittspridning av allvarliga sjukdomar och för att personer med missbruk eller beroende ska få bättre möjlighet till rätt vård och stöd. Jag är glad att vi nu kan öka tillgängligheten till sprututbyte ytterligare, säger socialminister Lena Hallengren i ett pressmeddelande.

Socialstyrelsen hade tidigare ett uppdrag från regeringen att utreda bland annat bosättningsprincipen. Det löpte ut 2019 och myndigheten rekommenderade då att principen skulle slopas.

– Det vi kom fram till efter att ha pratat med verksamheter var att den är ett hinder för att kunna driva ändamålsenligt smittskyddsarbete. Nu blir tillgängligheten bättre eftersom de kan nå målgruppen även om personen är på besök i annan region till exempel. Vi anser att det här är ett steg i rätt riktning som underlättar både för gruppen och för verksamheterna, framför allt när det gäller att minska spridningen av hepatit och hiv, säger Axana Haggar, mikrobiolog och utredare på Socialstyrelsen.

"Spel för gallerierna"

Utifrån de verksamhetsberättelser som utredarna läst har det varit ett ganska utbrett problem att inte kunna besöka verksamheter i andra regioner. Men Niklas Eklund, ordförande i Brukarföreningen Stockholm, håller inte med.

– Det är bara ett spel för gallerierna. Det har varit så när som på två ställen det har varit problem med att man inte bor på samma ställe. Det finns olika vistelsebegrepp hos socialen, polisen och sjukvården men det här är öppensjukvård och man har rätt att välja landsting och utförare. Det är klart att det är bra att man säger att det ska vara så, men rädslan blir alltid när de bestämmer något och det ska vara så högtidligt att det fastnar där.

Han vill hellre se andra förändringar, som fler sprututbytesverksamheter överlag och att dessa utformas på ett sätt som gör att människor vill och vågar komma dit över huvud taget.

– På vissa håll är det hos en vanlig läkarmottagning en eftermiddag i veckan, du sitter i samma väntrum som alla andra och så sitter det en stor skylt som det står ”Obs sprututbyte” på, ingen vill gå dit.

Att du måste legitimera dig vid besöket är också en skrämselfaktor, säger Niklas Eklund. Speciellt för brukare på mindre orter orsakar stigmat en rädsla för att bli igenkänd.

– De vill inte för de har kanske barn, eller har blivit paranoida när det kommer till myndigheter.

Utreder inte möjlighet till anonyma besök

Enligt Axana Haggar på Socialstyrelsen är man medveten om att kravet på legitimering får vissa att dra sig för att uppsöka sprututbytesverksamheterna.

– Men det handlar om patientsäkerheten. Om personen skulle hamna inom vården på annat håll så är det bra att de vet ifall vederbörande använder andra substanser så att det inte krockar med andra läkemedel. Det finns flera aspekter, men vi har inte tittat närmare på detta att anonymisera besöken.

Är några andra förändringar aktuella den närmaste framtiden?

– Det finns ju den här utredningen från socialdepartementet om samsjuklighet, där kan det komma lite ändringar till det positiva. Det är positivt är att man tar ett helhetsgrepp mellan missbruk och psykisk ohälsa, som utredningen har konstaterat hänger ihop, säger Axana Haggar.

Lagändringen om bosättningsprincipen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2022.

Läs mer: 

Så ska vården bli bättre för missbrukare med psykisk ohälsa

Sverige har flest drogrelaterade dödsfall i EU – skademinimering på frammarsch

Narkotikapolitiken ska ses över – men inte kriminaliseringen

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV