Radar · Djurrätt

68 döda djur: djurparken vill inte gå in på dödsorsaker

Afrikanska vildhundar, här i sin naturliga miljö i Botswana, är en starkt hotad art enligt den internationella rödlistan.

Under förra året dog eller avlivades 68 djur på Borås djurpark, enligt en granskning som Djurrättsalliansen gjort. Flera av djuren är också hotade. Men djurparken vill inte gå in på enskilda dödsorsaker.

En afrikansk vildhund, två bomullshuvudtamariner, en egyptisk landsköldpadda, en röd panda, en savannelefant och en amurtiger. De är några av de hotade eller starkt hotade djur som dött eller avlivats på Borås djurpark bara under förra året.

Granskningen har gjorts av Djurrättsalliansen, som också frågar djurparken om dödsorsaken för den afrikanska vildhunden och flera av de andra djuren.

Men svaret från Borås djurpark är att de inte har möjlighet att ”gå in på detaljer för enskilda djur”.

Istället skriver de att det finns ”flera orsaker till dödsorsakerna för dessa djur (genom avlivning eller dödsfall); bland annat: missbildning vid födsel, unge som stötts bort av moderdjuren, hemmaslakt av friska får/getter som rovdjursfoder, dystoki (förlossningskomplikationer, reds. anm.), virussjukdom, åldersrelaterad sjukdom, traumatiskt benbrott, m.m”.

Det svaret nöjer sig inte Djurrättsalliansen med.

– Borås djurpark har under åren rutinmässigt avlivat friska och utrotningshotade individer. Djurparken har valt att inte svara på vad dödsorsakerna varit för enskilda individer, men det luddiga svaret visar på att de fortsatt avliva friska djur, säger Malin Gustafsson, talesperson för Djurrättsalliansen, i ett pressmeddelande.

Djurrättsorganisationen har även tidigare år granskat hur flera större djurparker i Sverige avlivar friska djur. Den första granskningen visade att 2 703 djur dött på tio av de större parkerna mellan 2017 och 2019 och granskningen året efter visade att 1118 djur dött på samma djurparker under 2020.

Enligt den första granskningen avlivades 21 afrikanska vildhundar i Borås djurpark mellan 2017 och 2019. I en intervju med P4 Sjuhärad medger chefsveterinär Therese Hård att friska vildhundar hade avlivats. Hon konstaterar att det är en del i arbetet med att bevara en hotad djurart på lång sikt att ”producera ”för många” djur för att kunna hålla en genetiskt, arvsmässigt frisk population av djur”.

Men att föda upp ”för många” djur och visa upp djurungarna i medier och för allmänhet för att sedan avliva dem är inte försvarbart, enligt Djurrättsalliansen.

– Det är hjärtskärande och inte på något vis försvarbart. Djurungarnas hela existens tas ifrån dem. Och under den korta tid de får leva är de instängda i onaturliga miljöer. Förhoppningsvis ser allt fler människor det oetiska med att hålla djur inspärrade för nöjes skull och väljer att inte besöka djurparker, säger Malin Gustafsson.

Läs mer: 

Friska djur avlivas på svenska djurparker: ”Finns ingen ursäkt”

Utrotningshotade djur avlivas på svenska djurparker

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV