Radar · Politik

Ryssland kan tvinga Sverige att ransonera el

Den strypta ryska gasen leder till släckt belysning och stängda badhus i Tyskland. Även i södra Sverige förbereder man elransonering. 

Som ett svar på EU:s sanktioner mot Ryssland har statsägda energibolaget Gazprom strypt gasleveranserna till Europa. Den senaste neddragningen i onsdags innebär att mindre än en femtedel av Nord Stream 1:s kapacitet används.

Samtidigt steg priset på gas med två procent, rapporterar BBC
Ryssland själva menar att leveransminskningen sker på grund av nödvändiga reparationer av ledningarna.

Under ett extrainsatt möte i Bryssel på tisdagen kom energiministrarna i EU, inklusive svenska energiministern Khashayar Farmanbar (S), överens om en frivillig minskning av gasanvändningen på 15 procent fram till mars 2023 i syfte att dämpa beroendet av rysk gas.

Tyskland släcker ned

Cirka 40 procent av EU-ländernas totala gasförbrukning kommer från Ryssland. Tyskland är ett av de länder som är mest beroende av den ryska gasen. Före Rysslands invasion av Ukraina importerade Tyskland mer än hälften av sin gas från Ryssland och en stor del av den kom via Nord stream.
Nu tvingas landet ransonera.

I Hannover stängs varmvattnet av på offentliga gym, simbassänger och simhallar och centralvärme i offentliga byggnader förbjuds uppger Daily Mail.
Gatubelysningen kommer att vara avstängd även under kvälls- och nattetid och inget vatten kommer att porla i stadens fontäner. Enligt borgmästaren Belit Onay tvingas staden minska sin energiförbrukning med 15 procent på grund av gasbristen. 

Beslutet att stänga av varmvattnet och uppvärmningen av offentliga byggnader kommer att gälla mellan april och september varje år. Under resterande delar av året får värmen inomhus inte överstiga 20 grader.

Andra tyska städer som nu ransonerar är Berlin där man släcker belysningen på runt 200 monument och byggnader, München som släcker ner torget Marienplatz samt fontäner och Nürnberg där tre av fyra kommunala badhus stängs.

Svenska kraftnät förbereder ransonering

Även Sverige kan komma att behöva ransonera el. Svenska kraftnät, det statliga affärsverket som ansvarar för elnäten, har börjat förbereda sig för planerade strömavbrott i höst, enligt en rapport om kraftbalansen på den svenska elmarknaden som Sydsvenskan var först med att rapportera om.

– Vi har aldrig tidigare kopplat bort förbrukning i Sverige till följd av för låg elproduktion. Det kan komma att ske för första gången nu i höst, säger Niclas Damsgaard, chefsstrateg på Svenska kraftnät, till Sydsvenskan.

Risken för elransonering är högst i Skåne men även i det så kallade elområde 3 som inkluderar stora delar av södra Sverige inklusive Gotlands län, Stockholms län, Södermanlands län, Uppsala län, Värmlands län, Västmanlands län, Örebro län och Östergötlands län. Även delar av Jönköpings län, Hallands län, Kalmar län, Västra Götalands län, Gävleborgs län och Dalarnas län ingår i området.

I praktiken skulle ransoneringen innebära att hushåll under någon timme kopplas bort från elnätet. Samhällsviktig verksamhet, som sjukhus och vatten- och avloppsverk, prioriteras.

Det tyska gasberoendet är en förklaring till att Svenska kraftnät måste förbereda sig för att koppla bort elen från hushåll i södra Sverige i höst. En annan förklaring är att södra Sverige inte kan producera tillräckligt med el under vintern för att täcka sitt eget behov. Eftersom överföringskapaciteten från norr till söder är för dålig måste man importera el från Norge, Danmark och Tyskland. Och om det är brist i Tyskland spiller det över på Sverige, skriver Göteborgs-Posten.

Läs mer:

Ryssland stryper gastillförseln ytterligare

EU-länderna överens om minskad gasförbrukning

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV