Radar · Politik

Regeringen: Företag får skjuta upp skatten längre

Elisabeth Svantesson (M) och Ebba Busch (KD) vill stötta företagare genom att låta dem vänta med skatten.

12 000 företag får förlängd tid på sig att betala skatt för att lindra i el- och inflationskrisen.

Före jul fick regeringen dra tillbaka det generella elprisstöd till företag eftersom man bedömt att EU-kommissionen inte skulle godkänna stödet.

När finansminister Elisabeth Svantesson (M) och energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) i dag kallade till pressträff kunde de ännu inte ge något besked om något nytt stöd men de har gett Svenska kraftnät i uppdrag att ta fram ett förslag, och de ska vara klara senast den 4 januari.

12 000 företag

För att underlätta för företagarna vill regeringen utöka skatteanståndet, vilket innebär en möjlighet att skjuta upp skatten. Skatteanstånd har använts som en stödåtgärd under pandemin och skulle ha löpt ut i februari. Nu vill regeringen förlänga möjligheten till september 2023.

Dessutom läggs en ny ansökningsperiod till för april till juni 2022.

– Förslagen kommer att underlätta för väldigt många företag när man känner att det är tufft med likviditeten, säger finansminister Elisabeth Svantesson på pressträffen.

Enligt Elisabeth Svantesson beräkningar kommer ungefär 12 000 företag söka skatteanstånd, vilket kommer innebära att betalningen av ungefär 16 miljarder i skatter och avgifter skjuts framåt i tiden.

Åtgärden ska gå ut på remiss och kommer att läggas fram som en ändringsbudget till riksdagen.

Mer borde göras

Svensk Handel välkomnar dagens besked eftersom skatteanstånd kan lösa problem med likviditet kortsiktigt. Men om de inte utformas fördelaktigt så riskerar de att slå tillbaka senare mot företagen i form av skuldberg med höga räntor anser Martin Kits, chef för näringspolitik och opinionsbildning på Svensk Handel.

I ett pressmeddelande säger han att regeringen bör använda möjligheten med en extra tilläggsbudget till att ta bort planerna på att höja arbetsgivaravgifterna för unga samt att ta bort höjningen av elskatten.

– De två förslagen ovan skulle på allvar visa att regeringen förstår utmaningarna handeln möter. Att höja arbetsgivaravgifterna för unga när vi är på väg in i en lågkonjunktur riskerar att bli mycket kostsamt för jobb och företagande. Likaså indexhöjningen av elskatten under tider av mycket hög inflation. Med förhållandevis enkla medel kan dessa misstag nu rättas till, säger Martin Kits i pressmeddelandet.

Läs mer:

Svensk politik blir aldrig sig lik efter 2022

Löften bryts i regeringens första budget