Radar · Politik

”Sverige får en lagstiftning som inkluderar vår familj”

För Petra Nordqvist kommer lagändringen att ha stor betydelse.

Barn till kvinnopar får båda sina föräldrar registrerade även i Sverige.
–En stor lättnad att detta nu äntligen förändras, säger Petra Nordqvist.

Från den 1 augusti blir det möjligt för föräldrar i samkönade kvinnopar som flyttar till Sverige att båda automatiskt anses som barnets föräldrar. Hittills har bara den som fött barnet betraktats som förälder, även om båda varit registrerade som föräldrar i landet där barnet fötts.

Den 21 juni fattade riksdagen beslut om lagändringen och alla riksdagspartier utom Sverigedemokraterna röstade ja.

– Det här är en stor seger. RFSL har tillsammans med drabbade föräldrar och kunniga jurister drivit frågan i många år. Lagändringen betyder att Sverige inte längre kommer ha en lag som diskriminerar samkönade par utan samkönade och olikkönade föräldrar likställs, säger Anna Nordqvist, som är sakkunnig i familjefrågor på RFSL i ett pressmeddelande.

Har drivit processen i domstol

För Petra Nordqvist kommer lagändringen att ha stor betydelse. Hon är svensk medborgare och bor i Storbritannien tillsammans med sin fru Lindsay Manning. De har två barn tillsammans och enligt brittisk lag är de båda föräldrar till båda barnen, en son och en dotter.

Men i Sverige har Petra bara räknats som förälder till dottern, som hon själv fött.

Petra Nordqvist har drivit en domstolsprocess i Sverige och i Europadomstolen för att bli registrerad som förälder till båda sina barn.

– Vi har drivit den här frågan sedan 2017 när vår son föddes. Det känns därför som en stor lättnad att detta nu äntligen förändras. Sverige som tidigare berövat vår son en av sina föräldrar får alltså slutligen få en lagstiftning som inkluderar vår familj. Det kommer göra stor skillnad för både vår familj och andra familjer i samma situation, säger Petra Nordqvist.

"Hade sluppit den stora oro"

Även för Sara Swanson är lagändringen betydelsefull.. 2017 flyttade hon tillbaka till Sverige från Spanien med fru och barn, och tillsammans med sin fru Soledad Aznar tog hon initiativ till en namninsamling som undertecknades av 11 691 personer och överlämnades till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) i slutet av 2019.

– Det är jättebra att alla föräldrar nu får samma rättigheter och skyldigheter gentemot sina barn. Hade det varit så när vi flyttade till Sverige hade vi sluppit den stora oro och tankar om vad som skulle kunna hända vid dödsfall eller separation, säger Sara Swanson.

Enligt de nya reglerna kommer den som räknas som rättslig förälder i det land där ens barn föddes, och är gift eller sambo med den som fött barnet, att räknas som rättslig förälder i Sverige. 
Reglerna gör inte skillnad på om barn kommit till med hjälp av heminsemination eller på klinik, eller med en donator som kan bli känd för barnet eller inte. 
De gör inte heller skillnad på barn som fötts innan eller efter det att lagändringen trätt i kraft.

Läs mer:

Framsteg för samkönade föräldrars rättigheter i nytt regeringsförslag