Radar · Inrikes

Framsteg för samkönade föräldrars rättigheter i nytt regeringsförslag

Samkönade pars föräldraskap ska erkännas i Sverige.

Föräldraskapet hos samkönade par ska erkännas på liknande premisser som hos olikkönade par. Det meddelar regeringen som nu lägger fram flera förslag på lagändringar.

Det var under tisdagen som regeringen presenterade den statliga utredning där man har undersökt hur utländska föräldraskap i större utsträckning ska erkännas i Sverige.

I korthet föreslår utredningen att föräldraskap som fastställts utomlands ska registreras i Sverige för samkönade par, precis så som det i dag görs gällande faderskap inom olikkönade relationer.

Genom detta förslag kommer barn som flyttar till Sverige få båda sina föräldrar registrerade som juridiska föräldrar och vårdnadshavare i den svenska folkbokföringen. Tidigare har det bara varit den som har fött barnet som har registrerats i samkönade relationer.

RFSL: Det är välkommet

RFSL, som länge varit drivande i frågan, är positiva.

– Det är välkommet att utredningen föreslår en förändring av dagens regler så att ett föräldraskap som har fastställts i utlandet för en icke-födande kvinna i en samkönad relation också ska gälla vid en flytt till Sverige, säger RFSL:s förbundsordförande Deidre Palacios och fortsätter.

– Dagens lagstiftning gör i dessa fall stor skillnad mellan föräldraskap inom samkönade och olikkönade relationer, och gör också att barn som fötts efter en värdgraviditet inte har rätt till sina tilltänkta föräldrar på liknande sätt som andra barn.

Ytterligare ett förslag från utredningen berör också just värdgraviditet, även kallat surrogatmoderskap. Förslaget handlar om att man ska kunna adoptera ett barn som en medförälder är juridisk förälder åt, utan att vara gift eller sambo – något som kommer underlätta för föräldrar som fått barn via värdgraviditet utomlands.

Enligt tidningen QX föreslår utredningen att lagändringarna ska träda i kraft inom ett år.