Radar · Migration

EU:s ministrar i nya diskussioner om migrationen

Italiens vägran att ta emot räddningsfartyget Ocean viking blev startskottet på nya intensiva diskussioner om hur EU ska utforma sin gemensamma migrationspolitik.

EU:s extrainsatta möte om migrationen under fredagen blev ett steg närmare att få till den migrationspakt som länderna aldrig lyckats komma överens om. Men vägen dit är fortfarande lång och kantad av oenighet.

Efter Frankrikes och Italiens gräl om räddningsbåten Ocean Vikings öde på Medelhavet har en ny omgång möten på ministernivå tagit form för att försöka få till en mer permanent lösning. I tisdags tog EU-kommissionen fram en akut handlingsplan med en rad punkter på åtgärder som man vill genomföra. Detta diskuterades vidare under fredagens möte med EU-ländernas inrikes- och migrationsministrar.

– Det finns tycker jag en ganska stor samsyn om att pakten är vägen framåt, sa Sveriges migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M) efter mötet enligt TT.

Nuvarande ordförandelandet Tjeckiens inrikesminister, Vít Rakušan, konstaterar i ett uttalande efter mötet att en rad åtgärder redan vidtagits för att gemensamt ta tag i migrationsfrågan.

– Men mer kan och måste göras för att hitta mer hållbara lösningar och anpassa sig till den ständigt föränderliga situationen. Vid dagens möte upprepade ministrarna sitt åtagande att hitta konkreta gemensamma lösningar som kan sättas på plats omedelbart, samtidigt som de arbetar nära tillsammans för att avsluta den pågående migrationsreformen så snart som möjligt.

Oenighet om migrationspakt

Den pågående migrationsreformen är alltså det förslag på migrationspakt som EU-kommissionen lade fram i september 2020, men som fortfarande inte godkänts av medlemsländerna. Det råder fortfarande oenighet bland länderna kring en rad frågor, särskilt den om hur länderna ska fördela de asylsökande som tagit sig till Europa.

Tydligt är att Italiens nya ytterhöger-regering nu satt ner foten och vill få till en överenskommelse där man tydligare delar på ansvaret mellan EU-länderna. Giorgia Meloni har bland annat tryckt på en slags blockad för båtar från Nordafrika.

– Om ni inte vill prata om en marin blockad, säger jag det så här: det är vår avsikt att återställa det ursprungliga förslaget från EU:s Operation Sophia, som i den tredje fasen, planerat och aldrig genomfört, planerade för just en blockad för avgångar för båtar från Nordafrika, har Meloni sagt enligt tidningen Quifinanza.

Operation Sophia var en militär EU-insats på Medelhavet som avslutades 2020. (Läs mer om den här.)

Vill flytta ut asylprocessen

Melonis regering har också flera gånger uttryckt en vilja att skapa ”hotspots”, områden i nordafrikanska länder som skulle fungera som mottagningscenter för att genomföra asylprocessen utanför Europas gränser. Detta motsatte sig bland annat Spanien, som menar att ”det kan distrahera oss från våra humanitära och folkrättsliga förpliktelser”.

Meloni har också tryckt på att sätta upp en slags ”uppförandekod” för de frivilligorganisationer som arbetar med räddningsinsatser på Medelhavet.

Också under EU-mötet på fredagen gick tongångarna åt samma håll, om än med andra ord. I sammanfattningen av mötet betonas några principer för en ”gemensam väg framåt”. Bland annat ”behovet av att intensifiera EU:s stöd och samarbete med alla partnerländer och organisationer för att förhindra avgångar och undvika förlust av människoliv” och av att ”ta itu med de grundläggande orsakerna till migration och bekämpa smugglingsnätverk” och att ”avsevärt förbättra återvändande och återtagande”.

När det gäller en eventuell ”uppförandekod” för frivilligorganisationerna väljer EU-länderna att istället beskriva ett behov av att ”stärka samordningen och samarbetet med alla aktörer som är involverade i sök och räddning”.

Mötets diskussioner kommer att fortsätta i Bryssel den 8-9 december, men fler möten kommer med all säkerhet behövas för att ena medlemsländerna. 

Läs mer:

Sverige kan avgöra EU:s migrationspakt

Fransk kritik mot Italien: räddningsbåt med migranter avvisades

Starka reaktioner på nya migrationspaketen – hålen stängs igen Syre 2020-09-23

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV