Nyheter

Fler fortsätter välja vegetariskt – klimatet främsta skälet

Svenskarna fortsätter att äta mer vegetariskt och veganskt, enligt den senaste Vegobarometern.

Nästan 9 procent av svenskarna är vegetarianer eller veganer, den högsta andelen hittills. Det visar Axfoods Vegobarometer för 2021, där befolkningens matvanor undersökts för sjätte året i rad. Klimat och miljö uppges vara den främsta drivkraften.

Andelen veganer och vegetarianer fortsätter att öka, och överlag äter svenskarna mer vegetarisk mat. Trenden är tydlig i Axfoods vegobarometer, som Kantar Sifo gjort på uppdrag av livsmedelsföretaget de senaste sex åren. Andelen som betraktar sig som vegetarianer och veganer är den högsta hittills, nära 9 procent

Den största förändringen har dock skett hos den del av befolkningen som inte är renodlade vegetarianer eller veganer, där alltfler väljer att äta vegetariskt. Också andelen så kallade flexitarianer, som har vegetarisk kost som bas men inte har slutat äta kött, fortsätter att öka. På sex år har andelen personer som äter vegetariskt 2-6 dagar i veckan ökat från 19 till 30 procent. 59 procent av svenskarna äter vegetariskt minst 1 dag i veckan och 28 procent äter vegetariskt då och då. Andelen som aldrig äter vegetariskt har minskat från 21 till 12 procent.

– Trenden att allt fler äter alltmer vegetarisk kost utan att helt överge köttet håller i sig, och är positiv både för den egna hälsan och för planeten. Att ställa om till mer växtbaserad mat är en förutsättning för att vi genom en mer hållbar matproduktion och matkonsumtion ska kunna minska matens totala klimatpåverkan, och för att nå de uppsatta och nödvändiga klimatmålen, säger Axfoods hållbarhetschef Åsa Domeij, i ett pressmeddelande.

Klimatet motiverar - men även djurens väl

Det dominerande motivet för att välja mer vegetariskt mat är klimat och miljö – 67 procent anger detta som det främsta skälet. Motsvarande andel för föregående år var 58 procent. Färre anger hälsoskäl som främsta anledning, där har det minskat från 27 procent till 18, medan andelen som motiveras av etiska- och djurrättsskäl har ökat från 8 till 12 procent mellan 2020 och 2021. Sistnämnda är något viktigare för unga och kvinnor medan hälsoskäl som drivkraft blir vanligare med åldern och är ett vanligare motiv bland män. Generellt är det kvinnor och unga som är mest benägna att äta vegetariskt och planerar att även göra det fortsättningsvis.

Även försäljningen av växtbaserade livsmedel fortsätter att öka, och vegetariska och veganska produkter integreras också i allt större utsträckning i det ”ordinarie” sortimentet. I undersökningen ställdes också frågan om vad som skulle locka konsumenterna att handla mer vegetariskt. I fallande ordning uppgavs lägre pris, godare produkter och inspiration eller recept i butiken som främsta bidragande orsaker. Den största ökningen var i gruppen som efterfrågar tydligare ursprungsmärkning, som gått från 13 till 22 procent på ett år.

Läs mer: 

Intresset för vegetarisk och vegansk mat ökar

Stor ökning av vegetarisk mat – 40 procent upp