Radar · Vegokollen

Intresset för vegetarisk och vegansk mat ökar

En växtbaserad kost har en rad fördelar, vilket många verkar upptäcka.

Sedan coronapandemin bröt ut för ett halvår sedan har intresset för att äta vegetariskt och veganskt ökat, det visar en ny undersökning. Främst är det kvinnor och unga personer som kan tänka sig att lägga om kosten. Och miljön är främsta orsaken.

Har ditt intresse för att välja vegetarisk eller vegansk mat ökat eller minskat under de senaste sex månaderna? Den frågan ställdes till drygt tusen personer i slutet av augusti. Personerna valdes ut som ett riksrepresentativt urval av Sveriges befolkning mellan 18 och 79 år. Undersökningen är gjord av Novus på uppdrag av företaget Simple feast.

Resultatet visar att var fjärde person har fått ett ökat intresse för vegetariskt/veganskt. Bland unga personer mellan 18 och 29 år är den andelen hela 35 procent. Bland kvinnor är 29 procent mer öppna för förändrad kost, medan endast 20 procent av männen är det. Endast åtta procent har fått ett minskat intresse.

– Oavsett om det ökade vego-intresset beror på coronapandemin eller inte är det positivt ur alla aspekter att fler vill äta växtbaserat i dag jämfört med för ett halvår sedan. Personligen tror jag faktiskt att det till stor del beror på att hållbarhets- och hälsofrågor har fått så mycket utrymme sedan corona bröt ut, säger Maximillian Lundin, Sverigechef på Simple feast.

Bland dem som fått ett ökat intresse för vegetarisk/vegansk kost uppgav 42 procent miljösjäl som främsta orsak. Därefter kommer hälsoskäl, som 32 procent ansåg viktigast. Men det syns en tydlig skillnad mellan åldersgrupperna. Bland de yngre (18-29) hade 56 procent uppgett miljön som främsta orsak, medan bara 20 procent av personerna mellan 65 och 79 gjort detsamma. Samtidig kan man se att hälsoskälen ökar stadigt med stigande ålder och är som stört i gruppen 65-79 år, där 52 procent anger hälsa som främsta orsak. 

En större andel av de äldre (65-79) uppgav också att djuren var det främsta skälet till att äta mer vegetariskt/veganskt. 21 procent satte djuren först. I gruppen 30-49 år var den andelen endast 11 procent.

Läs också:
Många vill äta grönt – men har svårt att släppa köttet, Syre 24 juni 2020