Radar · Miljö

Blomsterlupin kan förbjudas – och sju till invasiva arter

Lupin hotar ängsblommorna i Sverige och den biologiska mångfalden generellt.

Främmande växter i trädgården hotar de svenska ängsblommorna. Men vissa invasiva arter är förbjudna att odla. Nu finns ett förslag om att förbjuda även lupinen och sju till växter, vilket skulle gynna blommorna till midsommarbuketten.
– Det är viktigt, säger Ulf Larsson på Naturvårdsverket.

Midsommarblomster, smörblomma, hundkex och blåklocka är några av de blommor som traditionellt pryder midsommarstången. Men de riskerar att hotas av växter som går att köpa i trädgårdshandeln.

– De kan ta över ängsmarker där det växer blommor som man vill lägga under huvudkudden på midsommar, säger Ulf Larsson, handläggare invasiva främmande arter på Naturvårdsverket.

Orsaken till att växterna tar över kan vara att de växer så högt och tätt att det blir för mörkt och trångt för ängsblommorna. Blomsterlupin kan dessutom orsaka att marken blir för rik på till exempel kväve, vilket inte ängsblommorna tål. 

Naturvårdsverket har tagit fram en lista över invasiva arter som ofta finns i folks trädgårdar, och hur enskilda personer ska hantera dem. Det handlar om blomsterlupin, kanadensiskt gullris, vresros, parkslide, jättebalsamin, jätteloka och sidenört.

De är förbjudna – och dessa ska förbjudas

Några av ovanstående växter är redan förbjudna. Det handlar om jättelokan, jättebalsamin och sidenört. Att arterna är förbjudna betyder att det är förbjudet att odla dem, sälja, importera, transportera, byta eller släppa ut i naturen.

Förbudet mot jättelokan, jättebalsamin och sidenört regleras i en EU-förordning. Men nu finns det förslag på att förbjuda ännu fler genom den svenska lagstiftningen.

Naturvårdsverket anser att förbudet även bör gälla för blomsterlupin, kanadensiskt gullris, vresros, parkslide, kaukasiskt fetblad, sibiriskt fetblad, strandkotula och spärroxbär. Det beslutet togs efter att myndigheten hade gått igenom de totalt ungefär 1 000 arter som mer eller mindre riskerar att bli invasiva, enligt SLU Artdatabanken. Utifrån dessa har Naturvårdsverket listat några som har hög eller mycket hög risk att bli invasiva.

–  Men det är viktigt att känna till vilka arter som är främmande och invasiva, även om de inte är förbjudna. Det handlar om generell hänsyn till vår natur och att välja bort dem även om det inte är ett tvång, säger Ulf Larsson.

Hotet mot den biologiska mångfalden anses ofta vara lika allvarligt som klimatkrisen. Varför förbjuds inte alla invasiva arter?

– Det kanske kan bli aktuellt att förbjuda fler längre fram. Men att förbjuda flera 100 arter skulle vara svåröverskådligt och dyrt. Just nu har vi valt de här som vi ser är ett reellt problem i dag, säger Ulf Larsson.

I höst ska Naturvårdsverket lägga fram underlag för regeringen där det presenteras varför myndigheten anser att dessa arter bör förbjudas. Tror du att förslaget går igenom? 

– Det är upp till regeringen att fatta beslut om detta, säger Ulf Larsson.

Läs mer:

Syre förklarar biologisk mångfald

Tuff kamp mot arterna som hotar värdefulla träd

Invasiva arter – ett hot mot biologisk mångfald

Naturen kan få ett eget Parisavtal före årets slut

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV