Radar · Politik

Extra pengar till länsstyrelser ska säkerställa utbyggd järnväg 

Tomas Eneroth (S) presenterar planerna för Norrbottniabanan vid en presskonferens i juli 2021.

Utdragna och dyra infrastrukturprojekt ska få hjälp på traven i form av extra resurser som kan sökas av länsstyrelserna. Syftet är bland annat att snabba på utbyggnaden av järnvägsnätet. 

Länsstyrelser ska kunna få extra ersättning för arbetet med stora och viktiga infrastrukturprojekt, meddelar regeringen i dag. De extra resurserna, som fördelas av Trafikverket, ska underlätta genomförandet och förhindra att att projekten försenas.

– Regeringen genomför just nu rekordstora investeringar i landets infrastruktur. För att planeringsarbeten inte ska försena viktiga infrastrukturinvesteringar får Trafikverket möjlighet att ge extra resurser till länsstyrelserna. Genom en snabbare utbyggnad av infrastruktur i hela landet kan vi öka takten i klimatomställningen, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth i ett pressmeddelande.

Berörda projekt finns till exempel inom den planerade utbyggnad av järnvägen, som Ostlänken, Göteborg-Borås, Lund-Hässleholm och Norrbotniabanan, satsningar där både kostnader och tid rusat iväg.

– Jag är angelägen om att korta ledtiderna, i dag har vi en utmaning med att planeringsarbetet tar mycket lång tid, säger Tomas Eneroth till Dagens Nyheter

Eneroth menar att det handlar om en tidigareläggning snarare än en försening.

– Jag är angelägen om att vi ska kunna bygga snabbare, för att klara klimatmålen, säger han till DN. 

Läs mer: 

Nya stambanor för snabbtåg ska byggas – men striden fortsätter

Nu rullar miljarder in till framtidens vägar – men blir det bil eller tåg?