Radar · Politik

Nya stambanor för snabbtåg ska byggas – men striden fortsätter

Miljö– och klimatminister Per Bolund (MP) och infrastrukturminister Tomas Enertoth (S) var nöjda när de presenterade infrastrukturpropositionen på fredagsförmiddagen.

Nya stambanor för höghastighetståg ska byggas. Det var beskedet från regeringen när infrastrukturpropositionen presenterades – men frågetecknen är många.

– Den största satsningen på infrastruktur i modern tid.

Så inledde infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) fredagens pressträff, där orden var stora och många.

Sammanlagt 876 miljarder satsas på på upprustning och byggande av infrastruktur för perioden 2022-2033. Det är en ökning på mer än 175 miljarder jämfört med den plan som nu gäller. Därmed anser regeringen att det finns pengar till att bygga nya stambanor för höghastighetståg.

Fortfarande återstår en rad frågor om vilken hastighet tågen ska kunna gå i, vilka stationer som ska trafikeras och när man kan börja bygga. Eftersom oppositionen till höger är motståndare till höghastighetstågen lär striden fortsätta och frågan kan avgöras i valet.

Kritiker mot planerna har ansett att de kostsamma höghastighetsbanorna riskerar tränga ut andra planerade projekt som den kvarvarande etappen av Norrbotniabanan mellan Skellefteå och Luleå. Men enligt regeringen finns nu tillräckligt med pengar för att bygga både nya stambanor och de andra projekt som redan finns i den nationella planen.

Tomas Enertoth och miljöminister Per Bolund (MP) lyfter särskilt fram Norrbotniabanan. De menar att den är viktig för stora industriprojekt i norra Sverige som  Hybrits tillverkning av fossilfritt stål och Northvolts batterifabrik som de anser spelar en viktig roll i den gröna omställningen.

– Nu blir det ny fräsch järnväg i hela vårt land, säger miljö- och klimatminister Per Bolund (MP).

Mer pengar till underhåll

Anslaget till järnvägsunderhåll utökas med 40 miljarder.

– Det är en oerhört viktig prioritering. Man ska kunna lita på tåget, säger Tomas Eneroth.

När infrastrukturpropositionen med de ekonomiska ramarna behandlats i riksdagen fortsätter arbetet med den nationella planen, där de konkreta projekten finns med. Inför det arbetet fortsätter dragkampen, exempelvis om motorvägen Tvärförbindelse Södertörn som Naturskyddsföreningen i veckan kallade för ”Sveriges just nu sämsta investering”.

Läs mer: 

Tågkritik från V och M: För sent och kommer slå ut andra satsningar

Inför regeringens besked: Kamp om snabbtåg – och okända motorvägen