Radar · Politik

”Naivt inte våga utreda avkriminalisering av narkotikabruk”

Socialminister Lena Hallengren (S).

Regeringen fortsätter vägra utreda frågan om avkriminalisering av eget bruk och går därmed emot både Folkhälsomyndigheten och SKR – som velat se en utvärdering av lagstiftningen.

I går meddelade regeringen att de ska tillsätta en ny utredning med ”syfte att utveckla den svenska narkotikapolitiken”. Men den nya narkotikautredningen kommer inte utreda frågan om avkriminalisering av eget bruk – trots att flera tunga instanser i frågan, Folkhälsomyndigheten och SKR, upprepade gånger påtalat att de vill se en utvärdering av lagstiftningen. Under presskonferensen hävdade istället socialminister Lena Hallengren att det ”finns inte många tunga instanser som vill att vi ska titta på det. Det finns röster som vill att vi ska titta på det.” 

Regerings beslut möter kritik från fler håll. I Dagens Nyheter kommenterar Mikael Malm, samordnare med ansvar för psykiatrifrågor på SKR, regeringens besked:

– Det är olyckligt att man inte låter utredaren se över följderna av lagstiftningen. Det går inte att titta brett och förutsättningslöst på vården och stödet till personer med skadligt bruk och beroende utan att titta på kriminaliseringen av eget bruk.

Folkhälsomyndigheten är inte en expertmyndighet när det gäller just narkotikapolitik." Socialminister Lena Hallengren på regeringens pressträff.

Folkhälsomyndigheten är tillsammans med Socialstyrelsen vår viktigaste kunskapsmyndighet i de här delarna. Om inte de är en tung instans vet jag inte vart man ska leta." Mikael Malm, samordnare med ansvar för psykiatrifrågor på SKR, i DN.

"Regeringen stoppar huvudet i sanden"

Liberalerna i Region Stockholm kallar regeringens beslut att inte utreda frågan om avkriminalisering av bruk och innehav för ”naivt”.

”Regeringen stoppar huvudet i sanden, för även om det är mycket välkommet att ett skademinimeringsperspektiv måste ingå i svensk narkotikapolitik så måste även frågan om kriminaliseringens konsekvenser finnas på bordet”, säger regionrådet Anna Starbrink (L) i ett pressmeddelande.

Vidare:

”Regeringen tillsätter två år efter riksdagens tillkännagivande den riggade utredning av narkotikapolitiken som jag och Björn Johnson varnade för 2019. Regeringen vill föga förvånande fortsätta att både straffa och vårda narkotikaanvändarna.”

Petter Karlsson, debattör och doktorand i socialt arbete, Lunds universitet skriver på

 

Läs mer: 

Stor narkotikautredning tillsätts: ”Ingen avkriminalisering” 

Lagändringar påverkade inte cannabisbruket i Europa

Fakta: Det här ska utredas

Den särskilda utredaren Thomas Lindén, avdelningschef vid Socialstyrelsen, har i uppgift att inom ramen för utredningen bland annat:
+ Undersöka i vilken utsträckning personer med skadligt bruk eller beroende avstår från att ta kontakt med socialtjänsten och hälso- och sjukvården och varför.
+ Komma med förslag om hur vård- och stödinsatser kan erbjudas på ett mer systematiskt sätt till de som döms för ringa narkotikabrott; hur samverkan mellan myndigheter kan stärkas för att se till så att tillräckligt stöd erbjuds; hur samverkan kan stärkas i vårdkedjorna när ansvaret upphör för Statens institutionsstyrelse eller Kriminalvården samt hur så kallad lågtröskelverksamhet kan införas i större utsträckning.
Lågtröskelverksamhet innebär att det finns en högre tolerans för att människor som deltar i verksamheten har ett aktivt missbruk.
+ Ta fram ett särskilt program för att förebygga barns och ungas användning av narkotika.
+ Föreslå hur vård- och stödinsatser kan utvecklas.
+ Föreslå ett nationellt program för att minska narkotikadödligheten i Sverige, samt se över om fler förutom hälso- och sjukvården ska kunna ge naloxon mot opioidöverdoser.
Källa: Regeringen/TT