Radar · Integritet

Stor narkotikautredning tillsätts: ”Ingen avkriminalisering”

Socialminister Lena Hallengren (S).

En ny stor narkotikautredning tillsätts av regeringen. Socialminister Lena Hallengren (S) och justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) håller pressträff.

Regeringen ska fatta beslut på torsdag om att tillsätta en utredning som ska göra en översyn av narkotikapolitiken.

– Det är den största och mest omfattande utvärderingen av svensk narkotikapolitik på flera decennier. Med den här utredningen vill regeringen ta ett brett grepp på narkotikasituationen i samhället, säger Lena Hallengren.

Utredningen ska bland annat kartlägga vård och stöd, förebyggande insatser och föreslå ett nationellt program för att minska antalet dödsfall.

– Den utredning vi nu tillsätter är alltså inte en straffrättslig utredning som ska öppna upp för en avkriminalisering eller legalisering, det är snarare tvärt om. Fokus kommer vara på vård, omsorg och det förebyggande arbetet, säger Morgan Johansson.

Ingen avkriminalisering

Hallengren konstaterar att det finns brister i vården och insatserna för att minska antalet narkotikarelaterade dödsfall.

– Varje år dör ungefär 800-900 personer av läkemedels- och narkotikaförgiftningar. Det har skett en svag minskning under de senaste tre åren, men det är fortfarande en allvarlig situation. Varje människa som dör till följd av läkemedel och narkotika är ett stort misslyckande för samhället, och arbetet med att minska antalet dödsfall är högt prioriterat för regeringen, säger Hallengren.

Johansson avfärdar helt en avkriminalisering av eget bruk av narkotika.

– När det gäller avkriminaliseringsfrågan vill jag bestämt säga att gå den vägen vore en enorm gåva till de kriminella gängen. Sverige är ett av de länder med minst cannabisbruk i EU, jag vill påstå att vi är ett av de länder i världen som har minst bruk av cannabis. Det är enligt vår uppfattning en följd av vår restriktiva politik som vi har bedrivit i Sverige under många år, säger Johansson.

Lindén är utredare

Utredningen ska bland annat titta på tillgängligheten inom vården för missbrukare.

Det handlar bland annat också om hur människor med riskbeteende ska kunna nås snabbare, hur barns och ungas missbruk bättre ska kunna förebyggas och hur myndighetssamverkan kan förbättras.

Vidare ska en internationell jämförelse visa hur andra länder hanterar frågorna.

Thomas Lindén, avdelningschef vid Socialstyrelsen, utses som särskild utredare.