Radar · Miljö

Sverige går med i koalition för minskade plastföroreningar

Flod i Indien belamrad med plastskräp.

Sverige och 19 andra länder går med i en nylanserad koalition som ska snabba på processen om ett globalt bindande plastavtal.
– Plastföroreningar är en oacceptabel börda att lägga på framtida generationer, säger Jeanne d’Arc Mujawamariya, miljöminister i Rwanda som tillsammans med Norge tagit initiativ till koalitionen.

På FN:s miljöförsamling Unea i mars 2022 enades världens länder om att inleda förhandlingar tänkta att leda till ett nytt, rättsligt bindande, globalt avtal mot plastföroreningar. Beslutet har beskrivits som den största miljööverenskommelsen sedan Parisavtalet. Som ett led i detta arbete har Norge och Rwanda initierat The High ambition coalition to end plastic waste, som lanserades den 22 augusti. Det gemensamt satta målet är att plastföroreningar ska upphöra till 2040.

Rwandas miljöminister och medordförande i koalitionen, doktor Jeanne d’Arc Mujawamariya, säger enligt Packaging gateway att landet påbörjade sin resa mot att stoppa plastföroreningar redan 2004.

– Tyvärr är plastavfall fortfarande synligt i landets floder nedströms, vilket visar på behovet av en global kraftsamling för att nå ett gemensamt mål om att plastföroreningar ska upphöra, för det här är en oacceptabel börda att lägga på framtida generationer.

Ska vara pådrivande

Sverige är ett av 20 länder som har gått med i koalitionen, som planerar att hålla anföranden, arrangera evenemang och identifiera prioriteringar inför förhandlingstillfällena.

– Om vi inte gör något riskerar det finnas mer plast än fisk i haven år 2050. Vi behöver ett nytt globalt om plastföroreningar på plats inom två år, Sverige kommer vara pådrivande i dessa förhandlingar så att fler länder gör mer fortare, säger klimat- och miljöminister Annika Strandhäll i ett pressmeddelande.

Linn Persson, chef för Naturskyddsföreningens internationella avdelning kommenterar i ett mail till Syre att ”det är symboliskt viktigt att Sverige går med i koalitionen, men då den kommer att behöva göra kompromisser för att få med så många länder som möjligt kring positioner återstår att se hur stor effekt den får”.

Destruktiv livscykel

De länder som hittills anslutit sig till koalitionen är Norge, Rwanda, Kanada, Peru, Costa Rica, Frankrike, Portugal, Chile, Senegal, Georgien, Sydkorea, Storbritannien, Danmark, Finland, Tyskland, Sverige, Schweiz, Ecuador, Island och Dominikanska republiken.

– Att stoppa plastföroreningar börjar med att globala ledare erkänner plastens destruktiva livscykel. Nästa steg är att på allvar se till att förbjuda problematisk plast som onödig engångsplast, upprätta gemensamma standarder för plastproduktion och reglera större transparens i plastens värdekedja, säger Marco Lambertini, generaldirektör för WWF International, i ett pressmeddelande där han samtidigt uppmanar fler nationer att gå med i koalitionen.

Om några veckor kommer medlemsländerna att träffas i FN:s generalförsamling i New York för att diskutera vilka steg man ska ta härnäst.

Det första mötet i den mellanstatliga förhandlingskommittén kommer att äga rum mellan den 28 november och 2 december i Punta del Este, Uruguay.

Artikeln har uppdaterats med kommentaren från NSF.

Läs mer: 

Ett steg närmare globalt plastavtal

Plastens hot mot haven: ”Vi måste förhandla om bindande avtal”

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV