Energi · En syl i vädret

Säg hennes namn!

En demonstration till stöd för kvinnorna i Iran i Los Angeles – på plakaten kallas Jîna Amini för Mahsa, liksom på många plakat världen över.

Ett av många sätt att trycka ner en språklig minoritet är att förvägra dem deras egna namn på deras eget språk. Samer har utsatts för det i Sverige, Norge och Finland och kurder utsätts för det i dag i Turkiet och Iran. Som till exempel Mahsa Amini – eller Jîna Amini, som var hennes kurdiska namn.

Den unga kurdiska kvinnan vars död fick protesterna mot den iranska diktaturen att ta fart kallas fortfarande ofta Mahsa Amini. Syrekrönikören Paula Dahlberg påpekade att den iranska regimen har bytt ut namn på både städer och personer mot persiska. Mahsa var hennes persiska namn – Jina skulle det vara. Eller Zhina, som hon skrev på sitt Instagramkonto.

Så hur skulle vi skriva i tidningen? Att stava som hon själv gjorde verkade rimligt. Men i hashtaggen till stöd för henne heter hon Jina, och det vore synd om någon inte hittade den för att stavningen var annorlunda. Så det fick bli Jina.

Olika alfabeten

Då kom det in en krönika om henne från Gurgîn Bakircioglu, som har kurdiska rötter, och han stavade också med J. Men han hade satt tak över i:et. Jîna. Så jag frågade hur det hängde ihop egentligen och fick en förklaring som har att göra med att kurdiska är ett språk, eller snarare en grupp språk, som talas i olika länder som använder olika alfabet. Uttalet kan skilja sig rejält mellan språken eller dialekterna. När man sen transkriberar från olika alfabet till de latinska kan det bli kaos, speciellt som uttalet av olika tecken skiljer sig mellan de språk som använder latinska alfabeten.

Namnet transkriberas Jîna på nordkurdiska – kurmanji – och Zhina på sydkurdiska. Själv var hon östkurdiska, från en del av Kurdistan där man inte använder det latinska alfabetet. På Instagram stavade hon som sagt sitt förnamn Zhina, vilket enligt min källa blir ”knasigt” i förhållande till det latinska alfabetet. Därför valde han att stava på sorani, sydkurdiska, som oftare skrivs med latinsk skrift.

Uttalet är ungefär som j i engelska jeans, vilket kan förklara varför den stavningen används i till exempel engelskspråkiga hashtags.
Precis hur man stavar förnamnet med det latinska alfabetet i en text på svenska blir till sist mest en praktisk fråga. Syre valde Jina, men kanske borde vi sätta tak på i:et. Oavsett vilket har det ändå betydelse att hon hette just så, eftersom revolten i Iran inte bara är en revolt mot tvånget att dölja sitt hår med en hijab utan också mot förtrycket mot kurderna.

En scen från den norska filmen Same-Jakki från 1957
En scen från den norska filmen Same-Jakki från 1957. Foto: NTB/TT

Hemliga samiska namn

Liksom kurderna i Iran och Turkiet har samerna i Skandinavien tvingats på majoritetsbefolkningens namn. Innan dess var det vanligt att uppkalla barnen efter någon avliden släkting som mamman hade mött i drömmen, berättar Mångkulturella almanackan. Gärna namn på personer som varit speciellt bra på något. Man tänkte sig att egenskaperna följde med namnet.
Omkring år 1700 blev trycket hårdare på samerna att assimileras in i de skandinaviska nationalkyrkorna. Prästerna ville inte skriva in barnen under samiska namn, så föräldrarna tvingades ge dem skandinaviska, kristna namn istället.

Men samerna behöll sin traditionella religion och sitt eget namnskick vid sidan av det kristna, så de hade två namn. Ett samiskt och ett kristet, skandinaviskt. Det skandinaviska namnet använde man bara när man talade med skandinaver – om en same kallade en annan same för hens skandinaviska namn sågs det som en förolämpning. Det samiska namnet fick bara samer känna till.

De flesta samiska namn som finns i dag är samiska versioner av skandinaviska namn. Niila är till exempel en samisk variant av Nils, som i sin tur är en kortform av det grekiska namnet Nikolaus. Men några traditionella samiska namn står i samiska namnsdagslängden som professor Pekka Sammallahti vid Uleåborgs universitet har satt ihop. Juoksáhkká är ett av dem – det är en gudinna med makt över födande och graviditet, och namnet betyder ungefär Pilbågsmormor eller Pilbågsfarmor. Det finns säkert en historia bakom, men den har jag inte hittat.

Nedtryckta språk

De samiska språken har tryckts ner i ett par hundra år och blomstrar inte precis – men enligt Sametingets hemsida skriver många samiska ungdomar på samiska i sociala medier. Enligt finländska Universitetets almanacksbyrå har traditionella samiska namn blivit vanligare under 2000-talet. Den samiska namnsdagslängden, som kom 1997, kan ha med saken att göra.
I övrigt finns det uppenbarligen en massa skillnader mellan kurdernas situation och samernas, och mellan Sverige och Iran. I Iran pågår ett urskiljningslöst våld emot kurder, kvinnor och andra som protesterar mot diktaturen.

Det började inte med Jîna Amini, men det blev en början på en revolt som förhoppningsvis leder till att diktaturen försvagas. Så säg hennes namn!

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV