Radar · Politik

EU-liberaler sänder delegation för att undersöka ”den svenska situationen”

Är Karin Karlsbro välkommen i Europasamarbetet eller inte? Liberalernas ledarskap är inte längre välkommet till  Renew Europes aktiviteter.

Det råder viss förvirring kring vad den liberala gruppen Renew Europe egentligen menar med sin tweet från fredagskvällen där man tillkännagav att man inte längre kommer att bjuda in de svenska Liberalernas ledarskikt till gruppens aktiviteter. Klart är dock att gruppen skickar en delegation till Stockholm för att hämta in mer information kring ”den svenska situationen”.

Liberalerna har för närvarande bara en representant i Europaparlamentet, Karin Karlsbro. Samma kväll som Renew Europes tweet kom, beskrev hon själv på sin Faceooksida att det i Renew Europe ”finns ett stort förtroende för mig i gruppen, som jag är otroligt tacksam för och att det inte drivs någon form av uteslutning varken mot mig eller Liberalerna, men diskussionen kommer att fortsätta…”

Under lördagen lämnade inte Karin Karlsbro några kommentarer, utan hänvisar via sin pressekreterare till Liberalernas partisekreterare, Gulan Avci, som via sin pressekreterare skickar en skriftlig kommentar:

– Jag är glad över det starka stöd som finns för Liberalerna i Renew och ALDE, det ska vi fortsätta värna och utveckla. Det finns inte, och har aldrig funnits, något uteslutningsärende mot Libreralerna eller vår parlamentariker Karin Karlsbro, skriver Gulan Avci.

Renew Europe sänder en delegation till Stockholm, men för närvarande är inte "Liberalernas ledning" välkommen till gruppens aktiviteter
Renew Europe sänder en delegation till Stockholm, men för närvarande är inte "Liberalernas ledning" välkommen till gruppens aktiviteter.

Hur detta rimmar med tweeten från Renew Europe, där man meddelar att gruppledaren, Stéphan Séjourné, inte kommer att bjuda in ledningen för Liberalerna till gruppens aktiviteter är oklart även för Liberalernas partiledning:

– Vad ordföranden Séjourné skriver på Twitter måste han själv svara på, menar Gulan Avci.

Strax innan tweeten med beskedet att Liberalerna inte längre är välkomna på aktiviterer med Renew Europe skickades ut, kom en annan tweet som berör det Stéphan Séjourné kallar för ”den svenska situationen”.

Liberalernas partisekreterare Gulan Avci
Liberalernas partisekreterare Gulan Avci. Foto: Liberalerna

I den beskrivs hur man på mötet i onsdags bestämt sig för att skicka en särskild fakta-insamlings-delegation till Stockholm för att utvärdera relationerna mellan partierna som stödjer den svenska regeringen.

– Det stämmer att det kommer hit en grupp från Renew Europe, bekräftar Gulan Avcis pressekreterare Mattias Holmqvist. Något datum är inte satt ännu, och det är heller inte klart hur många personer det rör sig om, men de kommer inom överskådlig framtid för att hämta in bakgrundsinformation.

Tidningen Syre har under lördagen försökt nå Renew Europes gruppledare Stéphane Séjourné för en kommentar utan framgång.

Läs även: Liberalerna inte längre välkomna i liberalernas EU-grupp

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV