Radar · Mänskliga rättigheter

Världsbankens lånebolag bidrar till förtryck av uigurer

Företag verksamma i provinsen Xinjiang - även sådana som finansieras av Världsbankens låneinstitut IFC - bidrar till Kinas förtryck av uigurer och andra minoriteter.

Världsbankens internationella finansieringsbolag IFC har lånat ut pengar till flera företag som är delaktiga i regimens förtryck av uigurer och andra minoriteter i Xianjiang i Kina, avslöjar en ny rapport.

Omskolningsläger, tvångsarbete, tvångsförflyttning, expropriering av mark, diskriminering och destruktion av miljö och kulturellt arv. Kinas behandling av den muslimska folkgruppen uigurer, och andra minoriteter i provinsen Xinjiang, uppfyller enligt internationella lagstiftare kriterierna för folkmord.

De företag och industrier som är verksamma i regionen riskerar att bidra till förtrycket, och i en rapport från Sheffield Hallam university presenteras ”betydande bevis” på att flera företag som fått finansiering av Världsbankens privata låneinstitut IFC (International finance corporation) är aktiva deltagare i genomförandet av Kinas förtryckskampanj mot uigurerna. Samtidigt har IFC sedan 2012 förbundit sig att upprätthålla mänskliga rättigheter för befolkningar som påverkas av dess investeringsprojekt.

För närvarande har IFC investerat ungefär 486 miljoner dollar (cirka 4,5 miljarder kronor) i lån och aktier i fyra kinesiska företag som är verksamma i Xinjiang, och det är hur dessa lever upp till IFC:s uppförandekoder som forskarna har granskat. Inte särskilt väl, visar det sig.

Med hjälp av IFC:s egen dokumentation, företagsrapporter och kampanjer, Kinas regeringsdirektiv och satellitbilder menar forskarna sig ha fått fram trovärdiga bevis för att företagen bidrar till förtrycket i regionen på flera sätt. Bland annat har företagen direkt deltagit i eller gynnats av statligt understödda tvångsarbetesprogram, rekryterat arbetare genom öppet rasistiska eller diskriminerande anställningsmetoder och bidragit till miljöförstöring.

Statliga subventioner incitament

IFC har till uppgift att främja global utveckling i privata sektorer, och många av projekten i Xinjiang-provinsen genomförs med hänvisning just till utveckling. Enligt rapporten har tidigare forskning visat att samma företag som gynnas av statliga subventioner för att bygga anläggningar för förnybar energi i Xinjiang också gynnas, direkt eller indirekt, av tvångsarbetskraft.

Det internationella lånebolaget har inte initierat någon ny finansiering i provinsen sedan 2020, men flera betydande kunder finns kvar, och dessa företag fortsätter att vara delaktiga i repressiva program mot medborgare i minoritetsgrupper, konstaterar rapportförfattarna.

För närvarande har IFC investeringar i företagen Chenguang Biotech Group (som producerar växtbaserade extrakt, livsmedelstillsatser, naturliga färgämnen, pigment och kosttillskott från jordbruksprodukter), Camel Group (Kinas största batteritillverkare), Century Sunshine Group (Hongkong-baserad tillverkare av magnesiumgödsel) och Jointown Pharmaceutical Group (läkemedelsdistributionsbolag).

Granskningen har gjorts av The Helena Kennedy centre for international justice vid Sheffield Hallam university i samarbete med Nomogaia.

Läs mer:

Svenska elektronikföretag tysta kring rapporter om tvångsarbete

Nya vittnesmål om förtrycket mot uigurer i Xinjiang: ”Dystopiskt helvete”

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV