Radar · Miljö

Skarpa reaktioner på nya fiskekvoter

Flera miljöorganisationer uttrycker besvikelse över nya fiskekvoter i Östersjön.

Trots varningar om kraftigt hotade torskbestånd i Östersjön höjdes kvoterna för deras favoritföda – sillen, jämfört med ett förslag från EU-kommissionen. ”Vi är långt ifrån en förvaltning som förstår att det inte går att förhandla om ekosystem”, säger Nils Höglund, från Coallition clean Baltic, som samlar miljöorganisationer runt Östersjön.

När EU-kommissionen i slutet av sommaren la ett förslag om hur fiskekvoterna ska ligga nästa år, sågs det delvis som ett steg i rätt riktning av flera miljöorganisationer. Bland annat innebar det ett fortsatt stopp för riktat fiske av torsk i både östra och västra Östersjön, samt lägre kvoter av sill och skarpsill, än vad det vetenskapliga rådet Ices, sagt kan fiskas utifrån principen maximal hållbar avkastning. Men de vetenskapliga råden har i flera kända fall i efterhand visat sig ha varit fel. Så har det varit tidigare vad gäller sillen i centrala Östersjön – och så också för torsken i det västra beståndet, vilket Syre kunde berätta för ett år sedan.

Att några av förslagen låg i det lägre spannet av ICES råd, välkomnades därför ses som ett sätt att ta hänsyn både till riskerna med Ices råd – samt hela Östersjöns ekosystem. Låga kvoter för sillen, skulle bland annat kunna gynna de hotade torskbestånden. Men efter att kvoterna förhandlats i det råd som de omkringliggande länderna sitter i, slutade det med att kvoterna ändå höjdes, jämfört med kommissionen förslag.

”Ledsamt”

– Skarpsill och strömming är ovärderliga som föda för det östra torskbeståndet och vi vet att torksen kämpar för att hitta mat just nu. Därför var det bra att se kommissionen erkänt det i sitt förslag, säger Jan Isakson, från organisationen Fisksekretariatet i ett uttalande.

– Det är en väldigt stor besvikelse att medlemsstaterna åter igen väljer kortsiktiga vinster, istället för att hjälpa torskens återkomst i Östersjön.

Även Charles Berkow, omvärldsanalytiker vid Stockholms universitets Östersjöcentrum ger uttryck för besvikelse över resultatet i en analys

”Med tanke på att tre viktiga fiskbestånd i Östersjön nu inte längre är fiskbara (östra och västra torskbestånden och det västra beståndet av sill) är framför allt medlemsstaternas fortsatta lomhördhet ledsam”, skriver han.

Som Syre rapporterat, såg s-regeringen positivt på EU-kommissionens förslag – men lyfte samtidigt att det skulle slå hårt mot fiskenäringen. Något som väckte skarp kritik från bland annat stiftelsen Baltic Sea 2030. Efter det skärpte riksdagen regeringens ståndpunkt, till att argumentera för lägre kvoter. 

Läs mer: Regeringens bedömning efter utfiskningen i Östersjön: ”Väldigt märklig”

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV