Radar · Miljö

Ny IPCC-rapport började nagelfaras

Naturen erbjuder outnyttjade möjligheter att minska klimatrisker och handskas med orsakerna till klimatförändringarna och förbättra människors liv, samtidigt som den kan skapa jobb, sa Lucia Noronha, chef för FN:s miljöprogram i samband med den ceremoni som i dag inledde arbetet med att godkänna del tre i IPCC:s sjätte utvärderingsrapport.

I trettiotre år har FN:s klimatpanel gett världsledarna underlag att tackla klimatförändringarna. Idag påbörjades godkännandet av den tredje och sista delen av den sjätte utvärderingsrapporten. ”Tiden håller på att rinna ut”, säger Patricia Espinosa, generaldirektör för Klimatkonventionen.

Att ta fram de rapporter som ligger till grund för vår förståelse av klimatförändringarna och hur vi kan tackla uppvärmningen är ett långt och mödosamt arbete, som nu befinner sig i upploppet. Under sensommaren i fjol släpptes den första av tre delar i den sjätte utvärderingsrapporten som av FN:s generalsekreterare António Guterres beskrevs som en kod röd för mänskligheten.

Klimatförändringarna går snabbt och är intensifierande, enligt rapporten som byggde på en bedömning av den bästa tillgängliga naturvetenskapliga forskningen om vårt förändrande klimat. Andra delen släpptes häromveckan och kallades den här gången ”en atlas över mänsklighetens lidande” av generalsekreteraren. Rapporten tittade på hur vi anpassar oss och hur vi och vår miljö påverkas. I dag måndag påbörjades den process som den 4 april ska resultera i publiceringen av den tredje och sista delen, som ska besvara en annan ödesdiger fråga: I vilken grad vi lyckats minska utsläppen och hur vi kan handla för att undvika de mest katastrofala följderna av klimatförändringarna.

"Tiden håller på att rinna ut"

–  Det krävs omedelbar handling för att anpassa oss till klimatförändringarna, samtidigt som utsläppen av växthusgaser behöver minska omedelbart, sa Lucia Noronha, chef för FN:s miljöprogram, i samband med den ceremoni som i dag inledde arbetet med att godkänna rapporten.

Det är en process där myndighetsrepresentanter från 200 länder världen över deltar. Deras uppgift är att tillsammans med de 278 forskare som tagit fram rapporten lyfta fram det som anses vara mest relevant för beslutsfattare runt om i världen, utan att för den skull förorda någon särskild åtgärd.

En stor del av rapporten kommer ägnas åt så kallade negativa utsläpp. Det vill säga hur vi genom ökade kolsänkor eller tekniska hjälpmedel kan minska andelen växthusgaser i atmosfären. Patricia Espinosa, som är generaldirektör för Klimatkonventionen, passade under invigningsceremonin på att skicka en känga till världens länder för att inte ha fattat tillräckligt ambitiösa klimatmål.

– De nuvarande åtagandena är otillräckliga, tiden håller på att rinna ut och effektiv handling krävs omgående, sa Patricia Espinosa, generaldirektör för Klimatkonventionen.

Läs mer: Fokus på negativa utsläpp i kampen mot klimatklockan

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV