Radar · Morgonkollen

Ny rättslig runda för Kallak-projektet

Området där gruvan i Kallak – Gállok på samiska – kan komma att ligga.

Efter det att regeringen i mars gett grönt ljus till att fortsätta processen kring gruvan i Kallak, ansöker nu Naturskyddsföreningen om rättsprövning och tar ärendet vidare till domstol.

Naturskyddsföreningen anser att den planerade gruvan riskerar att medföra mycket negativ miljöpåverkan på mark- och vattenområden, enligt ett pressmeddelande.

”Regeringens beslut om bearbetningskoncession för gruvan i Gállok (Kallak, reds. anm.) är inte förenlig med miljöbalkens krav. Gruvan kommer att påverka stora naturvärden och göra ett omfattande intrång på oersättliga naturområden, vilket Naturskyddsföreningen inte kan acceptera”, säger generalsekreterare Karin Lexén, i pressutskicket.

Enligt Naturskyddsföreningen skulle gruvan också innebära risk för utsläpp av giftiga föroreningar och utsläpp från malmtransporterna. Man menar dessutom att den miljökonsekvensbeskrivning som har lämnats in innehåller brister.

Regeringens beslut var en så kallad bearbetningskoncession, där malmbrytningen i detta fall ansågs viktigare än rennäringens intressen.

Beskedet möttes med besvikelse i de samebyar som berörs av gruvprojektet, däribland Jåhkågasska sameby i Jokkmokks kommun.
Samebyn har också begärt en ny prövning av regeringens ja till projektet.

Läs mer: Regeringen dras till domstol för beslutet om Kallakgruvan

Fakta: Lång process

Den stora järnfyndigheten utanför Jokkmokk upptäcktes på 1940-talet.

2006 fick ett svenskt dotterbolag till Beowulf Mining undersökningstillstånd. Företaget började provborra 2010 och i samband med provbrytning 2013 utbröt omfattande protester.

Samma år skickade Beowulf in en ansökan om bearbetningskoncession till Bergsstaten. Myndigheten ville säga ja men frågan hamnade efter många turer hos regeringen 2017, efter det att länsstyrelsen i Norrbotten sagt nej.

Något beslut har regeringen inte levererat – trots att det har gått över fyra år. 2020 kritiserade konstitutionsutskottet regeringen för att ärendet behandlats så långsamt.

Grönt ljus från regeringen för bearbetningskoncession är inte samma sak som att gruvan kommer att bli verklighet. Men det ger Beowulf möjlighet att gå vidare och undersöka om det är ekonomiskt och miljömässigt möjligt att öppna den.

Den slutliga tillståndsprövningen görs av mark- och miljödomstolen.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV