Radar · Basinkomst

Rapport: Det krävs för basinkomst på Irland

Basinkomst kan bli en dyr historia, men det finns fördelar.

På Irland genomförs ett projekt med basinkomst för kulturarbetare. Nu släpps en ny rapport som analyserar hur en basinkomst för hela befolkningen skulle påverka landet. I den sammanställs den befintliga forskningen om basinkomst.

En ny rapport från ESRI, the Economic and social research insitute, målar upp ett antal scenarion för hur en universell basinkomst skulle kunna utformas på Irland. Redan nu pågår ett pilotprojekt riktat till kulturarbetare, där 2000 artister och konstnärer sedan september får en basinkomst på 325 euro (ca 3500 kronor) i veckan, ett försök som ska pågå i tre år.

I ESRI-rapporten har man sammanställt tidigare forskning och tittat på försök med basinkomst som genomförts i Tyskland, USA, Kanada, Finland och Spanien. Utifrån det listar rapporten för- och nackdelar med basinkomst. En universell sådan skulle exempelvis minska stigmat som är förknippat med bidragstagande och ge människor möjlighet att lämna osäkra anställningar för att söka en bättre arbetssituation.

Tidigare försök visar också att basinkomst ofta förbättrar folks hälsa. Till reformens baksidor hör höga kostnader och att det är osäkert hur en basinkomst skulle påverka arbetskraften. Det skulle också kunna leda till att de med lägst inkomst får det sämre ställt, enligt rapporten.

Höga skatter

För att finansiera en universell basinkomst krävs en genomgående förändring av hela välfärdssystemet, skriver forskarna. Skattesatsen skulle behöva uppgå till mellan 40 och 60 procent, beroende basinkomstens storlek. En utbetalning på motsvarande drygt 13 000 kronor i månaden skulle kräva 60 procents skatt, medan 40 procent skulle ge en månadsinkomst på ungefär 11 000 kronor, skriver The Irish examiner, som har uppmärksammat rapporten.

En pilotstudie lik den som nu pågår i kultursfären och en grundlig analys av skatte- och välfärdssystemet behövs för att få bättre förståelse för de faktiska följderna av en fullskalig basinkomst i landet, skriver rapportförfattarna. De frågor man i första hand behöver ta ställning till är vilka som ska få utbetalningen, det vill säga om den är riktad till vissa grupper eller universell, hur hög summan ska vara och i vilken utsträckning den ska ersätta andra välfärdssystem.

Läs mer:

Irlands basinkomstprojekt för kulturarbetare tar form

Så kan basinkomst fungera i välfärdsstaten – tre forskare diskuterar