Radar · Politik

Försvaret ska kartlägga utländska skolägare

Skolminister Lina Axelsson Kihlblom (S) och statsminister Magdalena Andersson (S) på väg till pressträffen på Harpsund om kartläggning av utländska skolägare.

Regeringen låter Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) kartlägga utländskt ägande i svenska skolor och möjliga risker med det.
– Det minsta man kan begära är att veta vilka som driver våra skolor, säger statsminister Magdalena Andersson (S).

Hon säger, på en pressträff på Harpsund tillsammans med skolminister Lina Axelsson Kihlblom, att det är särskilt svårt att reda ut ägandet i skolor som drivs som aktiebolag.

Samtidigt undrar röster i oppositionen om varför regeringen först nu startar kartläggningen.

– Nu kommer man några veckor före valet med en utredning, man har dragit benen efter sig, säger Liberalernas Fredrik Malm och tillägger att L längre krävt ett offentligt ägarregister för alla som driver och äger skolor.

Svårt reda ut

Sedan 2019 prövar Skolinspektionen om de som äger eller leder skolor är lämpliga att göra det. Men det har varit svårt i en del fall för inspektionen att ta reda på det. På frågan om Skolinspektionen inte klarar sitt uppdrag och varför FOI nu ska arbeta med frågan, svarar skolminister Lina Axelsson Kihlblom:

– Om det tar nästan ett år att att kartlägga en skolkoncerns ägarstruktur, då tänker jag att vi måste återta den demokratiska kontrollen över svensk skola och utbildning.

Hon syftar på Internationella engelska skolan, för vilken ett amerikanskt riskkapitalbolag varit storägare men där den största ägarposten nu finns hos en fond med kontor i Luxemburg och skattehemvist i en av USA:s lågskattestater.

Syna donationer

FOI ska till nästa vår gå igenom utländskt ägande och investeringar i hela utbildningsväsendet, i förskolan och grundskolan, gymnasiet, yrkeshögskolan, högskolan och folkbildningen. Samarbeten med utländska aktörer och donationer från sådana ska också ingå i genomgången och analysen av risker. En företeelse som har debatterats är svenska universitets samarbete med kinesiska intressen.

– Syftet är att bidra till ökad kunskap. Vi måste få en tydlig bild av vilka som äger och vilka som har intressen inom den svenska skolan, säger skolministern.

– Det räcker nu. Vi socialdemokrater går till val på att rensa upp i marknadsträsket i den svenska skolan, säger statsministern.

Hon pekar bland annat på varningar från Säpo om kopplingar till våldsbejakande extremism.

Moderaternas skolpolitiske talesperson, Lars Hjälmered, välkomnar uppdraget till FOI. Men han anser att det borde vara bredare och även omfatta vad svenska statliga bidrag till studieförbund som S-kopplade ABF och andra studieförbund finansierar för typ av verksamhet. Det har uppmärksammats exempel där bidrag gått till sådant som beskrivits som extremistisk verksamhet.

"Är tragiskt"

Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand välkomnar utredningen men hade önskat att den inte behövdes..

”Det är ju tragiskt att svensk skola har blivit en angelägen fråga för totalförsvaret. Men i det läge vi befinner oss är det rimligt att FOI får titta på frågan” skriver Jaara Åstrand i en kommentar. 

Artikeln har uppdaterats. 

Läs mer: 

Säporapport bakom skolnedstängning sågas av forskare

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV