Radar · Miljö

Utskott: EU:s utsläppshandel bör skärpas ytterligare

Reglerna för de över 13000 industrier, energibolag och flygbolag som ingår i EU:s utsläppshandel bör skärpas ytterligare, enligt det förslag som EU-parlamentets miljöutskott enats om.

Snart ska EU-parlamentet rösta om skärpningar i EU:s utsläppshandel. Igår röstade miljöutskottet för ett förslag som innebär skärpta regler.
– Det här är en enorm framgång, men en framgång som kan bli kortvarig, säger EU-parlamentariker Jakop Dalunde (MP).

EU-parlamentets miljöutskott har röstat för ett förslag om att skärpa reglerna i EU:s utsläppshandel. Det innebär bland annat att de som ingår i utsläppshandeln (industrier, elproducenter och flyget inom Europa) måste minska sina utsläpp med 67 procent, istället för det tidigare målet 61 procent.

– Det här möjliggör en klimatpolitik i linje med Parisavtalet och är långt ambitiösare än vad kommissionen föreslagit, säger EU-parlamentariker Jakop Dalunde (MP) i ett mail.

Men förslaget måste också gå igenom EU-parlamentets omröstning, som kommer att hållas i början av juni.

– Det här är en enorm framgång, men en framgång som kan bli kortvarig om inte liberaler och konservativa backar upp den här linjen när hela EU-parlamentet ska rösta om några veckor. Det här kan vara den bästa chansen under 2020-talet att förvandla fina ord om att rädda klimatet till verklighet, säger Jakop Dalunde.

Förslaget innebär också att även mindre fartyg ska inkluderas i handeln. Kommissionen föreslog att endast fartyg större än 5000 bruttoton skulle inkluderas, men utskottets förslag vill se att alla fartyg över 400 bruttoton ska ingå.

Snabbt stopp för flygets fria utsläppsrätter

När det gäller flyget så har det förekommit en hel del kritik mot att sektorn får tilldela sig fria, villkorslösa utsläppsrätter. Det vill utskottet sätta stopp för tidigare än kommissionen, vars förslag är ett stopp först år 2030, med möjlighet till en förlängning till 2034. Går utskottets förslag igenom skulle det istället bli ett stopp redan år 2025.

Även vissa industrier, där en omställning bedömts som svår och kostsam, får idag fria utsläppsrätter tilldelade sig. Detta kommer att fasas ut, men den sista tilldelningen kommer inte att ske förrän 2034, något som de gröna inte är nöjda med, utan de hade velat se en snabbare utfasning.

En viktig tanke med utsläppshandeln är att det totala taket för utsläpp succesivt ska minska genom att antalet utsläppsrätter minskar varje år. Idag ligger den takten på 2,2 procent per år. Med det nya förslaget skulle minskningstakten öka till 4,2 procent när revisionen träder i kraft, för att sedan höjas till upp till 4,9 procent år 2030.

Enligt Naturskyddsföreningen borde den årliga minskningen höjas till så mycket som 6 procent, skriver de på sin hemsida.

Enligt förslaget kommer även avfallsförbränning föras in i utsläppshandeln från och med 2026. Det finns även ett förslag på att lägga till kommersiell transport och kommersiella byggnader i systemet.

Läs mer:

Handeln med koldioxid ska vässas – här är fyra stridsfrågor

Fria utsläpp för flyget efter EU-beslut