Radar · Miljö

Flyg­trafiken ökar – med 142 procent

April månad ökade flygtrafiken på Sveriges 39 flygplatser till den högsta noteringen i år och den högsta sedan pandemiutbrottet.

Under april månad ökade flygtrafiken i Sverige till den högsta noteringen i år och den högsta sedan pandemiutbrottet. Både antalet avgångar och antalet passagerare ökade.

Svenskar flyger mer igen. Under årets första kvartal ökade antalet passagerare med drygt 2,8 miljoner – jämfört med samma period 2021, visar rapporten Flygtrafikstatistik utvecklingen under första kvartalet 2022 från Transportstyrelsen.

Totalt uppgick antalet passagerare till cirka 3,6 miljoner för första kvartalet i år, där utrikesflyget stod för cirka 2 920 000 passagerare och inrikesflyget för 72 000. Motsvarande period förra året uppgick antalet passagerare till totalt cirka 83 000.

I Sverige flyger vi mer än fem gånger så mycket som det globala genomsnittet”. – Naturvårdsverket

Det totala antalet flygresor, starter och landningar, på Sveriges 39 trafikflygplatser var under årets första kvartal nästan 97 000, att jämföra med närmare drygt 57 000 under samma period 2021.

Av de 97 000 flygresorna stod linje- och chartertrafiken för drygt 61 000, en ökning med 142 procent.

Arlanda ökar med över 300 procent

För den övriga flygverksamheten ökade antalet med 11 procent och uppgick till 35 700 starter och landningar.

Mest ökade antalet passagerare till och från flygplatsen Växjö/Kronoberg, från 146 passagerare första kvartalet 2021 till 8 386 passagerare motsvarande period i år – en ökning med hela 5 644 procent.

Arlanda, Sveriges överlägset största flygplats, ökade antalet passagerare med drygt 2 miljoner eller med 327 procent.

Flygstoppet efter Rysslands invasion av Ukraina har inte haft någon synbar effekt på siffrorna. I fjolårets destinationsstatistik från landets statligt ägda flygplatser stod Ryssland för mindre än en halv procent av utrikesresorna, skriver Newsworthy.

Läs mer: 

Så kan du beräkna semesterns klimatavtryck – med ett klick

Utsläppen av växthusgaser ökar i Sverige