Radar · Miljö

Utsläppen av växthusgaser ökar i Sverige

  Växthusgasutsläppen ökar i synnerhet från flyget visar nya siffror från SCB.

Växthusgasutsläppen i Sverige ökar med 7 procent andra kvartalet 2021 jämfört med samma kvartal föregående år, enligt statistik från SCB. Det är främst från transportbranschen som utsläppen ökar, särskilt från flygresor.

Utsläppen av växthusgaser från den svenska ekonomin ökar med 7 procent under andra kvartalet 2021 jämfört med motsvarande period i fjol. Det visar preliminär statistik från SCB.

Det är främst från transportbranschen, mest från flygresor, som utsläppen ökar – samtidigt så ökade transportbranschen sitt totala förädlingsvärde med drygt 22 procent.

Den kraftiga utsläppsökningen från flyget jämfört med andra kvartalet 2020 beror på Covid-pandemin.

”Märkbara utsläppsökningar syns även inom flertalet andra branscher. Inom tillverkningsindustrin ökar växthusgasutsläppen med cirka 8 procent”, säger Susanna Roth, utredare på SCB, i ett pressmeddelande.

Andra kvartalet 2021 visar på ett totalt växthusgasutsläpp på 13 miljoner ton koldioxidekvivalenter från den svenska ekonomin. Det innebär en ökning av växthusgasutsläppen med 7 procent jämfört med samma kvartal året innan. Sveriges BNP ökade under samma period med 10 procent, skriver SCB.

Däremot så fortsätter växthusgasintensiteten, det vill säga utsläppen av växthusgaser räknat per producerad krona i ekonomin, minska.

• SCB:s miljöräkenskaper visar produktionsbaserade utsläpp till luft per bransch från Sveriges ekonomi, där även hushållen ingår.