Radar · Djurrätt

Tidöavtalet saknar konkreta löften för djurens väl

Hönor i bur, inte en prioriterad fråga för regeringspartierna.

Förbättringsförslag för djuren är ”nästintill obefintliga” i Tidöavtalet, skriver Djurens rätt i ett uttalande, och menar att djuren istället riskerar att få det sämre under kommande mandatperiod.

Organisationen Djurens rätt granskade före valet de olika partiernas politik vad gäller djurrättsfrågor, både vad de gjort eller inte gjort under den nyss avslutade mandatperioden, och vilka löften som gavs för den kommande.

I en enkät till partierna sade sig till exempel Moderaterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna vilja verka för ett förbud mot burhöns, och SD och M svarade ja på frågan om att öka statliga anslag för att utveckla alternativa metoder till djurförsök. Kristdemokraterna svarade nej eller vet ej på alla organisationens frågor, medan L var det enda av den nya regeringens partier som uppgav sig ha en positiv inställning till att arbeta för minskad köttkonsumtion.

Dessa frågor har dock ingen framträdande plats i samarbetsavtalet för mandatperioden, Tidöavtalet. Ett enda stycke berör djurpolitik och återfinns på avtalets sista sida. Under rubriken Djurvälfärdsutredning står att man i enlighet med EU:s jordbrukspolitik ska genomföra en översyn för att ”balansera konkurrensförutsättningarna för svenska livsmedelsproducenter med bibehållna högt ställda svenska djurhållningskrav”. Utöver att stärka konkurrenskraften är syftet att ”förbättra den globala djurvälfärden.”

– Det ges inga löften om konkreta förbättringar för de djur som föds upp i svenska djurfabriker. Tvärtom öppnar formuleringar i avtalet för att Sverige skulle kunna sänka sina djurskyddskrav, vilket är oroande. Det skulle i så fall kunna handla om att ta bort betesrätten för kor, något KD tidigare uttryckt att de vill se över, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens rätt, i ett pressmeddelande.

Att tala om global djurvälfärd är en för henne välbekant retorik.

– Det är populärt bland politiker att tala om att djurvälfärd ska förbättras någon annanstans och att det egna landets djurvälfärd är bäst på alla plan, säger Camilla Bergvall.

Läs mer:

22 viktiga djurfrågor – så tycker partierna

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV